Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih radnika

Kvalifikovani Novozaposleni

Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih radnika

Category : Blogovodstvo

Ukoliko poslodavac do 31.12.2020. zaposli lice koje je kvalifikovani novozaposleni radnik, ima olakšice u obračunu i plaćanju poreza i doprinosa za te radnike.

Odredbe za olakšice se primenjuju od 01.01.2020. i na sve zarade za kvalifikovane novoyaposlene radnike do 31.12.2022. godine.

  Pre svega da definišemo ko je  kvakifikovani novozaposleni radnik

Kvalifikovani novozaposleni radnik je lice koje u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo u radnom odnosu ni jedan jedini dan. Tim licima smatraju se:

  • Studenti koji su završili studiranje;
  • Nezaposlena lica (bez obzira da li je lice prijavljeno na Biro ili ne);
  • Osnivačikoji sa privrednim društvom nisu zasnovali radni odnos;
  • Lica angažovana po bilo kom ugovoru van radnog odnosa (Ugovor o delu, Ugovor o autorskom delu, Ugovor o dopunskom radu, Ugovor o privremenim i povremenim poslovima, Ugovor o pravima i obavezama direktora, Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju).

Kvalifikovani novozaposleni radnik ne može da bude penzioner (starosni ni invalidski) kao ni lice zaposleno u javnom preduzeću, državnim organima ili budžetskim korisnicima.

Kvalifikovani novozaposleni radnik se postaje prijavom u radni odnos do 31.12.2020.

Kvalifikovani novozaposleni radnik olakšicu za plaćanje poreza i doprinosa „nosi“ sa sobom. Tačnije, ukoliko kvalifikovani novozaposleni radnik raskine radni odnos sa privrednim društvom A i zasnuje sa privrednim društvom B, privredno društvo A ne snosi nikakve posledice zbog raskida radnog odnosa. Kvalifikovani novozaposleni radnik nastavlja u novom privrednom društvu da koristi olakšice u obračunu i plaćanju poreza i doprinosa.  Tu olakšicu koristi sve do 31.12.2022.godine.

Kolika je olakšica za plaćanje poreza i doprinosa?

KnjigovodstvenaAgencijaNatani

Procenat oslobođenja za doprinose važi i za doprinose na teret poslodavca i na teret zaposlenog.

Koje uslove treba da ispuni poslodavac?

Poslodavac mora, pre svega sa kvalifikovanim novozaposlenim radnikom da sklopi ugovor o radu i da ga prijavi na obavezno socijalno osiguranje.

Drugi uslov je da poslodavac ne smanji broj zaposlenih koji ne koriste olakšicu u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019.godine. Na primer:  poslodavac je 31.12.2019. imao dva zaposlena. U 2020. primi tri radnika bez olakšica i dvoje koji su kvakifikovani novozaposleni radnici. Kod njega ukupan broj radnika mora da bude iznad 4 (četiri) da bi mogle da se koriste olakšice ( dva radnika koja su bila 31.12.2019. i dva kvalifikovana novozaposlena radnika).

Koje pogodnosti kvalifikvani novozaposleni radnik donosi?

Porezi i doprinosi se odmah prilikom obračuna umanjuju.

Ne postoji ograničenje u broju kvalifikovanih novozaposlenih radnika na koje mogu da se ostvare olakšice.

Poslodavac ne mora da vraća poreze i doprinose na koje je imao pravo na umanjenje ukoliko  kvalifikovani novozaposleni radnik prestane da radi tj ode u drugo pravno lice.

 

Pogledajte Zakon o porezu na dohodak građana član 21 ž i  Zakon o doprinosima za obavezno socijano osiguranje od 01.01.2020. član  45 đ.

 

Za šifre opština sa kontrolnim brojem pogledajte naš članak Šifre opština sa kontrolnim brojem – Natani


Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675