Category Archives: Blogovodstvo

Kvalifikovani Novozaposleni

Zapošljavanje kvalifikovanih novozaposlenih radnika

Category : Blogovodstvo

Ukoliko poslodavac do 31.12.2020. zaposli lice koje je kvalifikovani novozaposleni radnik, ima olakšice u obračunu i plaćanju poreza i doprinosa za te radnike.

Odredbe za olakšice se primenjuju od 01.01.2020. i na sve zarade za kvalifikovane novoyaposlene radnike do 31.12.2022. godine.

„Read More“

Porez po odbitku

Porez po odbitku na usluge oglašavanja

Category : Blogovodstvo

Porez po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se koriste/pružaju na teritoriji Republike Srbije je novija vrsta poreza, uvedena 01.03.2016. godine i regulisana članom 40. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015).

„Read More“

Mesto-prometa-usluga

Oporezivanje i mesto prometa usluga (01.04.2017.)

Category : Blogovodstvo

Mesto prometa usluga se od 01.04.2017. godine određuje putem novih pravila, koja su propisana odredbama člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004-ispr. , 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015,5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 – usklađen din. izn. – u daljem tekstu: Zakon).

„Read More“

Nova zdravstvena knjižica - KZO

Nova zdravstvena knjižica – kartica zdravstvenog osiguranja (KZO)

Category : Blogovodstvo

Nova zdravstvena knjižica – kako doći do nje, šta Vam od dokumentacije treba i koje su njene prednosti. Sve to možete pročitati u našem članku, uz dodatak šifara opština neophodnih za popunjavanje uplatnice za troškove izdavanja zdravstvenih knjižica.

„Read More“

Obrazac M4 Elektronska Predaja

Obrazac M4 – Elektronska predaja

Category : Blogovodstvo

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15-og marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima da za obrazac M4 vrše elektronsko podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko web servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA M-4 (E-M4) na sajtu Fonda.

„Read More“


Knjigovodstvo Beograd | Promene Pravilnik o evidenciji prometa | 2016

Promene po „Pravilnik o evidenciji prometa“ koji se primenjuje od 01.01.2016. godine

Category : Blogovodstvo

Pravilnik o evidenciji prometa objavljen u Službenom glasniku broj 99/2015 koji je stupio na snagu 10.12.2015. a primenjuje se od 01.01.2016. godine, donosi par izmena u odnosu na dosadašnju praksu. Najvažnija, a ujedno i sa najviše oduševljenja prihvaćena, promena je razrešenje od obaveze vođenja KEPU knjige za veleprodaju svih preduzeća koja vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva.

„Read More“Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675