Cenovnik

Knjigovodstvo Beograd Cenovnik

Knjigovodstvena agencija Natani | knjigovodstvo Beograd

Popunjavanjem ovog upitnika možete se informisati o okvirnoj ceni naših knjigovodstvenih usluga za Vaše preduzeće, preduzetničku radnju ili neki drugi oblik privrednog društva. Knjigovodstvena agencija Natani d.o.o. će se potruditi da Vam u najkraćem roku odgovori na upitnik, i predloži cenu. Detaljan spisak naših usluga možete pogledati na linku knjigovodstvo Beograd – usluge ili nas pozvati telefonom koji možete naći na linku knjigovodstvo Beograd – kontakt.

Cenovnik – uputstvo za popunjavanje

Polja u cenovniku, koja su označena kao obavezna, su relevantna za visinu cene naših knjigovodstvenih usluga,i zato ih morate popuniti.

Polja koja nemaju napomenu o obaveznosti, su fakultativna. Imajte u vidu da je svaka informacija korisna.

U polju „dodatne informacije“ možete uneti napomene o pravnom licu koje mislite da su relevantne, a nisu navedene u upitniku. To mogu biti neke specifičnosti u poslovanju preduzeća, najavljene statusne promene preduzeća, planovi za povećanjem broja zaposlenih u skorijoj budućnosti, uvođenje dodatnog magacina, itd.

Ukoliko još uvek nemate aktivno privredno društvo, a želeli biste da Vam mi našim stručnim savetima pomognemo da to uradite i da održite poslovanje preduzeća što je to duže moguće, upitnik popunite sa parametrima koji bi bili aktuelni u prvih godinu dana poslovanja. U polju „dodatne informacije“ navedite da je privredno društvo u procesu nastajanja, ili da planirate da otpočnete taj proces u skorijoj budućnosti.

 

Osnovni podaci

Kontakt osoba

Vaša e-pošta (obavezno)

Naziv pravnog lica (obavezno)

Vrsta pravnog lica (obavezno)

Broj zaposlenih (obavezno)

PIB (obavezno)

 

Broj maloprodajnih i veleprodajnih objekata (ukoliko obavljate trgovinsku delatnost)

Broj maloprodajnih objekata:

Broj veleprodajnih objekata:

 

Broj ulaznih računa mesečno (obavezno)

Broj izlaznih računa mesečno (obavezno)

Da li je pravno lice u sistemu PDV-a?
DANE

 

Knjigovodstvena agencija Natani d.o.o. Vam zahvaljuje na ukazanom poverenju