Archives

Šifre opština sa kontrolnim brojem

U svom poslovanju često ćete se susretati sa uplatama koje zahtevaju određen poziv na broj . Taj poziv na broj je delom univerzalan, a delom individualan za svako preduzeće. Ovde možete pročitati koje su šifre opština, koji su kontrolni brojevi za te opštine kao i kako da izračunate kontrolni broj za svoju opštinu. Od 2016-e godine, sa pozivom na broj koji sadrzi kontrloni broj, sifru opstine i identifikacioni broj preduzeća, uplaćuju se:

  1. Porezi i doprinosi za one koji su po Rešenju
  2. Porezi i doprinosi za one
  3. Neke lokalne takse, kao što su npr taksa za registraciju vozila (ovde se u poziv na broj upisuje samo 97-kontrolni broj-šifra opštine)
„Read More“

Devizne šifre i devizne transakcije

Devizne šifre plaćanja, kao i dinarske, su propisane od strane Narodne banke Srbije, Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS“, broj 57/04, 82/04). Šifre plaćanja su promenjene, takođe odlukom Narodne banke Srbije, krajem 2013. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 98/13. Nove šifre plaćanja su počele da se primenjuju od 01.01.2014. godine, a važe i danas.

„Read More“


Dinarske šifre plaćanja

Dinarske šifre plaćanja, kao i devizne, su propisane od strane Narodne banke Srbije, Odlukom o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa („Službeni glasnik RS“, broj 57/04, 82/04). Šifre plaćanja su promenjene, takođe odlukom Narodne banke Srbije, krajem 2013. godine, što je i objavljeno u „Službenom glasniku RS“, broj 98/13. Nove šifre plaćanja su počele da se primenjuju od 01.01.2014. godine, a važe i danas.

„Read More“


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675