Obrazac OA – obračun poreske amortizacije

Obrazac OA – obračun poreske amortizacije

Obrazac OA je propisan članom 5. Pravilnik o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Službeni glasnik RS“, broj 116/04 i 99/10) koji je donet na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, broj 25/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02,43/03,84/04,18/10,101/11,119/12,47/13,108/13,68/14 – dr zakon, 142/14,91/15 – autentično tumačenje).

Nešto o amortizaciji

Amortizacija je smanjenje vrednosti stalnih sredstava u jednom preduzeću, usled njihovog trošenja i habanja. Amortizacija ujedno predstavlja i jedini rashod preduzeća koji ne izaziva odliv novca iz preduzeća. Trenutna vrednost osnovnog sredstva se na kraju obračunskog perioda smanjuje za iznos koji se dobija po osnovnoj metodi amortizacije sredstava. Amortizacija se najčešće računa na godišnjem nivou, i po određenim stopama. Obrazac za izračunavanje amortizacije je:

(Nabavna vrednost robe/100)*stopa u %

Stalna sredstva na koja se primenjuje obračun poreske amortizacije su

 • Materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se u poslovnim knjigama obveznika priznaju kao stalna sredstva i
 • Nematerijalna sredstva

Izuzetak od ovog pravila su prirodna bogatstva koja se ne troše goodwill. Za ova dva izuzetka amortizacija se ne obračunava i ne priznaje kao rashod u poreskom bilansu.

Šta je obrazac OA i kada se predaje?

Obrazac OA služi za obračun amortizacije u poreske svrhe. Obrazac se predaje uz završni obračun na kraju obračunskog perioda. Po obrascu, stalna sredstva su razvrstana po grupama, kojih ima 5.  Proporcionalno – linearni sistem obračuna amortizacije se primenjuje samo kod prve amortizacione grupe, kao što se to čini kod amortizacije za poslovne svrhe. Degresivni metod obračuna amortizacije se koristi kod 2.-5. grupe, i one se popunjavaju u samom obrascu OA.

7 amortizacionih grupa

 1.  I grupa: Ovde se svrstavaju nepokretnosti. Amortizacija ove grupe objekata je 2,5% na godišnjem nivouKao što smo rekli, amortizacije ove grupe se računa po proporcionalno-linearnom sistemu, pa se zato i ne pojavljuje u OA obrascu.
 2.  II grupa: U ovu grupu obrazac OA spadaju automobili, klima uređaji, liftovi, bojleri, medicinska oprema, oprema za proizvodnju i distribuciju solarne i električne energije, nematerijalna ulaganja itd. Amortizacija ove grupe je 10% na godišnjem nivou.
 3.  III grupa: Ovde mogu biti svrstani autobusi, alati, inventar, oprema za proizvodnju mleka, fiskalne kase, kalkulatori, kamioni, laboratorijska oprema, fotokopir mašine, nameštaj koji nije pomenut na drugom mestu, itd. Amortizaciona stopa ove grupe je 15% na godišnjem nivou.
 4.  IV grupa: Podrazumeva opremu za kontrolu zagađenja vazduha, opremu za naftne bušotine, opremu za obradu rude, rezervne delove za avione, telegrafsku i telefonsku opremu, itd. Amortizacija ove grupe je 20% na godišnjem nivou.
 5.  V grupa: U ovu grupu spadaju bilbordi, električne reklame, automobili za iznajmljivanje ili lizing, električna oprema za procesiranje podataka kao i sistemski i aplikacioni softveri, filmovi, TV reklame i spotovi, uniforme, i mnoga druga stalna sredstva. Amortizaciona stope ove grupe je 30% na godišnjem nivou.

Za grupe 2.-5. obrazac OA sam izračunava iznos godišnje amortizacije na osnovu unetih podataka.

Ukoliko je krajnji saldo neke grupe iz OA obrasca manji od 5 prosečnih mesečnih bruto zarada isplaćenih po zaposlenom (podatak objavljuje Republički zavod za statistiku) u poslednjem mesecu perioda za koji se vrši obračun amortizacije, celokupan saldo te grupe priznaje se kao rashod amortizacije i saldo grupe jednak je nuli.

Ukoliko vrednost po osnovu otuđenih stalnih sredstava u toku poreske godine za amortizacione grupe 2.-5. prelazi saldo grupe, saldo te grupe na kraju godine je jednak nuli.

 

Obrazac OA – za popunjavanje XLS format – DOWNLOAD

Obrazac OA – za popunjavanje PDF format – DOWNLOAD


2 Comments


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Mirjana

29 januara, 2017 at 3:06 pm

Koristan tekst i odličan obrazac. Sve pohvale…


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:24 am

  Poštovana Mirjana,
  Zahvaljujemo se na pohvalama. 🙂

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675