Oporezivanje i mesto prometa usluga (01.04.2017.)

Mesto-prometa-usluga

Oporezivanje i mesto prometa usluga (01.04.2017.)

Category : Blogovodstvo

Mesto prometa usluga se od 01.04.2017. godine određuje putem novih pravila, koja su propisana odredbama člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004-ispr. , 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015,5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016 i 7/2017 – usklađen din. izn. – u daljem tekstu: Zakon).

Pojam poreskog obveznika i mesta prometa

Zakon o porezu na dodatnu vrednost uređuje pojam poreskog obveznika za potrebe primene pravila kojima se utvrđuje mesto prometa usluga da bi se razgraničila pravila koja se primenjuju kada se usluga vrši licu koje jeste poreski obveznik, i pravila kada se usluga vrši licu koje nije poreski obveznik.

Prema članu 12. stav 4. i 5. Zakona propisano je da:

– Ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište / boravište;

– Ako se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnui jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem pružalac usluga ima prebivalište / boravište.

  Izuzetak od primene opštih pravila kojima se određuje mesto prometa usluga

  Od primene opštih pravila kojima se utvrđuje mesto prometa usluga propisani su izuzeci, bilo da se radi o situaciji kada se usluge pružaju licu koje je poreski obveznik, bilo licu koje nije poreski obveznik.  Izuzetak od primene opštih pravila kojima se određuje mesto prometa usluga jesu usluge iznajmljivanja prevoznik sredstava, po kome se predmetne usluge oporezuju prema mestu gde se prevozno sredstvo stavlja na korišćenje primaocu usluga ili prema mestu sedišta odnosno prebivališta primaoca usluge, u zavisnosti od toga da li se radi o iznajmljivanju prevoznih sredstava na kraći ili duži vremenski rok, tj da li se radi o iznajmljivanju prevoznih sredstava ili drugih pokretnih stvari.

  Oporezivanje usluge prevoza dobara

Za uvećanje slike i bolju preglednost, kliknite na sliku.

 Mesto-prometa-usluga-oporezivost-domaća-pravna-lica
Mesto-prometa-usluga-oporezivost-domaća-pravna-lica
Mesto-prometa-usluga-oporezivost-strana-pravna-lica
Mesto-prometa-usluga-oporezivost-strana-pravna-lica

Stopa po kojoj se oporezuje usluga posluživanja pekarskih i mlečnih proizvoda

Izmene Zakona o porezu na dodatnu vrednost od 01.04.2017. godine su donele mnoge polemike u vezi sa uslugom posluživanja pekarskih i mlečnih proizvoda. Kao rešenje te polemike, Ministarstvo finansija Republike Srbije je izdalo Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost. Ovaj pravilnik objavljen je u „Službenom glasniku RS“, br. 41/17 od 28. aprila 2017. godine. Po ovom Pravilniku:

Uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4. podtačka 5. Zakona o porezu na dodatnu vrednost, smatraju se usluge predaje pripremljene ili nepripremljene hrane, pića ili hrane i pića, za ljudsku potrošnju, uz dodatne usluge koje omogućavaju njihovu trenutnu potrošnju (serviranje, posluživanje i dr.), nezavisno od toga da li se konzumacija vrši u ugostiteljskom objektu u kojem je hrana pripremljena, u ugostiteljskom objektu u kojem hrana nije pripremljena, u poslovnom ili stambenom prostoru primaoca usluga ili na drugom mestu. Prema tome, usluživanje pekarskih i mlečnih proizvoda, u ugostiteljskim objektima oporezuje se po opštoj stopi (20%).
Prema odredbama novog stava 3 u članu 2. navedenog Pravilnika, dodatnim uslugama koje omogućavaju trenutnu potrošnju hrane i pića, ne smatraju se usluge serviranja i posluživanja hrane i pića u objektu pekare. S obzirom na to da je prodaja pekarskih i mlečnih proizvoda u objektima pekare oporezovana kao promet dobara nezavisno od toga da li se ovi proizvodi konzumiraju na licu mesta ili se nose, na ovaj promet obračunava se PDV po posebnoj stopi od 10%.


Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675