Nova zdravstvena knjižica – kartica zdravstvenog osiguranja (KZO)

Nova zdravstvena knjižica - KZO

Nova zdravstvena knjižica – kartica zdravstvenog osiguranja (KZO)

Category : Blogovodstvo

Nova zdravstvena knjižica – kako doći do nje, šta Vam od dokumentacije treba i koje su njene prednosti. Sve to možete pročitati u našem članku, uz dodatak šifara opština neophodnih za popunjavanje uplatnice za troškove izdavanja zdravstvenih knjižica.

Nova zdravstvena knjižica – KZO

Nova zdravstvena knjižica – KZO je počela da se upotrebljava. Barem što se tiče izdavanja iste, dok je kod upotrebe to drugačiji proces. Nova zdravstvena knjižica na sebi ima vidljive podatke poput imena i prezimena, datuma rođenja, lični broj i broj zdravstvene kartice osiguranog lica. Svi administrativni podaci (ime, prezime, JMBG, LBO, adresa, matična filijala RFZO, obveznik uplate doprinosa, period overe, itd.) se nalaze na čipu KZO i preuzimaju se iz matične evidencije osiguranika. Mnoge zdravstvene ustanove još uvek nisu opremljene tehničkom podlogom, tako da se nova zdravstvena knjižica na nekim metima još uvek koristi kao stara to jest papirna knjižica. Obaveza preuzimanja nove zdravstvene knjižice je do 31.12.2016. godine. Na stranu to, hajde da vidimo šta, kako i koliko Vam je potrebno da biste izvadili karticu zdravstvenog osiguranja – KZO.

nova zdravstvena knjižica - KZO
nova zdravstvena knjižica – KZO

Podnošenje zahteva za pravna lica – nova zdravstvena knjižica

Nova zdravstvena knjižica – KZO može biti izdata i pravnom licu za svoje zaposlene u nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Potrebna dokumentacija je slična kao i za izadavanje papirnih knjižica. Razlika je u naknadi od 400 dinara koja se mora platiti za svaku KZO, kako za zaposlene tako i za članove njegove porodice. Uplatnica mora biti popunjena na sledeći način:

Uplatilac:  Naziv i sedište pravnog lica

Svrha uplate:  Troškovi za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja

Primalac:  Republički fond za zdravstveno osiguranje

Šifra plaćanja:  253

Iznos:  400,00

Račun primaoca:  840-742362843-74

Poziv na broj:  Izračunava se na osnovu šifre opštine i PIB-a pravnog lica, a ukoliko su pravno lice i osiguranik a različitim opštinama onda na osnovu šifre opštine na kojoj je prijavljeno osigurano lice i PIB-a pravnog lica.

 

Uz dokaz o uplati, pravno lice mora podneti i obrazac za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja koji možete preuzeti OVDE. Ukoliko pravno lice NE PODNOSI zahtev za sve zaposlene, potrebno je da priloži i spisak zaposlenih za koje podnosi zahtev. Ukoliko se zahtev podnosi za sve zaposlene, spisak nije potrebno priložiti.

Podnošenje zahteva za fizička lica – nova zdravstvena knjižica

Fizička lica, na osnovu lične karte, u matičnoj filijali RFZO dobijaju obrazac KZO-P1, proverava ispravnost i tačnost podataka na obrascu, i ukoliko su svi podaci tačni – potpisuje ga. Uz obrazac KZO-P1 potrebno je dostaviti i dokaz o uplati naknade za izdavanje nove zdravstvene knjižice. Uplatnica se popunjava na sledeći način:

Uplatilac:  Ime, prezime i adresa podnosioca zahteva

Svrha uplate:  Troškovi izdavanja kartica zdravstvenog osiguranja

Primalac:  Republički fond za zdravstveno osiguranje

Iznos:  400,00

Račun primaoca:  840-742362843-74

Poziv na broj:  Svaka filijala ima poseban poziv na broj koji možete pogledati OVDE.

Nakon prijema dokumentacije matična filijala/ispostava šalje zahtev za izradu nove KZO – nova zdravstvena knjižica. S obzirom da izdavanje KZO – nova zdravstvena knjižica, može potrajati i do mesec dana, osiguranik koji ima važeću zdravstvenu knjižicu može istu koristiti dok mu ne stigne nova zdravstvena knjižica. Ukoliko osiguranik nema važeću zdravstvenu knjižicu (istek osiguranja, izgubljena knjižica, ili bilo koji drugi razlog), a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, matična filijala/ispostava će mu izdati potvrdu koju će moći da koristi kao supstitut zdravstvenoj knjižici sve dok mu nova zdravstvena knjižica – KZO ne bude uručena.

Nova zdravstvena knjižica – Prednosti

Prednost nove zdravstvene knjižice je nemogućnost zloupotrebe to jest falsifikovanja knjižice visokom zaštitom podataka sa čipa. Putem elektronskog servisa biće moguće provera datuma overe od strane osiguranika ili zdravstvene ustanove. Promena podataka osiguranika biće moguća bez promene kartice, prostim očitavanjem podataka sa kartice i njihovim menjanjem elektronskim putem. Prednost koja najviše pogoduje osiguranicima je mogućnost elektronskog zakazivanja pregleda od kuće, elektronskog upućivanja pacijenta iz jedne ustanove u drugu i spektar drugih radnji koje se mogu obaviti elektronskim putem.


411 Comments


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Radic

2 septembra, 2016 at 2:53 pm

Šifra plaćanja: 253
– na sajtu ministarstva = 153

gde se dobije i kako se ispunjava KZO-P1?
poziv na broj i sifra ?
…. sve u svemu — u Ministarstvu ili nema pismenih ili su svi NOBELOVCI pa ih ne razumemo
(molim uputstvo na nemackom )


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Tamara Boskovic

  10 oktobra, 2016 at 6:53 pm

  Poštovani,
  Kada se uplata vrši nalogom za prenos (sa računa pravnog lica) šifra plaćanja je 253. Ukoliko uplaćujete kešom (nalogom za uplatu), šifra plaćanja je 153.
  Blanko obrazac KZO-P1 imate u tekstu, i moguće je download-ovati ga.
  Hvala na interesovanju za članak


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   noname

   11 oktobra, 2016 at 12:09 pm

   Poštovana, zahtev za zamene stare zdravstv.knjiž. – izdavanje novi KZO, kako pišete „imate u tekstu, i moguće je download-ovati ga“. Da li je obrazac isti i za firme i za fizička lica(penzionera), pošto ja nadjem samo jedan obrazac, sa traženim podacima za firme. Želela bih da uradim elektronski za roditelje-nepokretne, nalaze se 100 km-a daleko od mene.


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    8 marta, 2017 at 9:36 am

    Poštovana,
    Zahtev za izdavanje kartice za fizička lica se dobija na šalteru PIO fonda koji se na šalteru samo potpisuje.


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Milorad Stanojević

    8 novembra, 2017 at 7:58 am

    Poštovani,
    Dana 31.08.2017.godine prestao mi radni odnos. Prvog septembra podneo sam zahtev za starosnu penziju. Kad mogu da dobijem drugu zdravstvenu karticu ako je obveznik Fond za zdravstveno osiguranje?
    Pozdrav!


     Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

     Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

     24 decembra, 2017 at 4:22 pm

     Poštovani Milorade,
     Takve informacije možete dobiti u RFZO-u, ne na sajtu knjigovodstvene agencije.


     Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

     Vesna

     18 aprila, 2019 at 7:29 pm

     Ja više ne znam,šta da radim,i kome da se obratim za pomoć!Majka mi ima 71 godinu,radila je u Nemačkoj od 1972-1983,i ima njihovu penziju,ovde u Srbiji nije radila,i nema radnog staža,zdravstvenu je do 2002,overavala na supruga(mog oca),preko njega je mogla da overava,a sad ne može nikako da dobije zdravstvenu knjižicu,u socijalnom kad udju u program ne mogu da je nadju nikako, a ni u Nemačkoj joj ne odbijaju za to socijalno!Molim vas da mi odgovorite šta da radimo,treba joj zdravstvena,ipak je ona u godinama,a čule smo da osobe posle 65 god.moraju da imaju zdravstvene knjižice!!!Hvala!Pozdrav


     Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

     Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

     9 juna, 2019 at 6:43 pm

     Poštovana Vesna,

     Pišite nam na mail sa sajta o mogućnošću eventualne saradnje. Naša usluga rešavanja problema oko KZO knjižice se naplaćuje, a visina naknade za naš rad zavisi od veličine problema sa kojim se susrećemo.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Zoran

4 oktobra, 2016 at 9:21 am

Kako da dobijemo novu zdravstvenu knjizicu kad nam poslodavac nije uplatio zdravstveno osiguranje od 01.07.2015 god.a niko nista ne preduzima


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Tamara Boskovic

  10 oktobra, 2016 at 6:57 pm

  Poštovani Zorane,
  To je pitanje za finansijsku inspekciju, kao i inspekciju rada. Nije moguće dobiti karticu zdravstvenog osiguranja ako poslodavac nije izmirio obaveze prema državi u smislu zdravstvenog osiguranja.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   Jelisaeta Molnar

   8 novembra, 2016 at 1:05 pm

   Poštovani, kako naći šifru opštine za poziv na br. 97 – privatno lice ?


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    8 marta, 2017 at 10:28 am

    Poštovana Jelisaeta,
    Bojimo se da nismo razumeli Vaše pitanje. Sve informacije o izračunavanju modela i poziva na broj možete naći u članku.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Boris

4 oktobra, 2016 at 11:46 pm

Postovani,

isteklo mi je osiguranje zdravstvene knjizice i potrebna mi je overa sa fakulteta koji napustam za par dana, overa da sam redovan student….Tako da nakon sto se ispisem sa fakulteta, da li je moguce dobiti novu knjizicu iako je staroj isteklo osiguranje?

Jos jedno pitanje prilikom upisa na novi fakultet, da li je obavezno kupovati uverenje o statusu studenta radi osiguravanja nove knjizice?

Pozdrav


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Goran K

8 oktobra, 2016 at 7:37 am

Postovani (a),
postoili li sansa da se uplatnica na 400 din (po clanu domacinstva) i potrebni papiri (koji su to??) posalju svojoj filijali (po mestu boravka) postom???


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milan

8 oktobra, 2016 at 1:48 pm

Zasto na primeru uplatnice TROSKOVA ZA IZDAVANJE ZDRAVSTVENE KARTICE
KOD RUBRIKE SIFRA PLACANJA je unet broj 153 A U VASEM PRIMERU broj 253
STA JE OD TOGA TACNO
HVALA NA ODGOVORU


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Tamara Boskovic

  10 oktobra, 2016 at 7:04 pm

  Poštovani Milane,
  Kada se uplata vrši nalogom za prenos (sa računa pravnog lica) šifra plaćanja je 253. Ukoliko uplaćujete kešom (nalogom za uplatu), šifra plaćanja je 153.
  Hvala na interesovanju za članak


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   Ševket Alijević

   4 januara, 2017 at 6:11 pm

   Ja i supruga smo nezaposleni ,papirna zdravsrvena knjizica nam je istekla krajem 2016. a i deci koji su osigurani preko nje. Kako da dobijemo nove knjizice ? Jel idu uplatnice i na ime dece i koji su dokumenti potrebni?


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    8 marta, 2017 at 1:01 pm

    Poštovani Ševket,
    Potrebna je uplatnica za svaku KZO koja se izdaje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Lili

10 oktobra, 2016 at 8:25 pm

Da li na 1 uplatnicu mogu da uplatim iznos od 1600 din za 4 nove knjizice? Da ne pisem za svaku posebno. Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:28 am

  Poštovana Lili,
  Najbolje bi bilo da uplatite za svaku karticu posebno, jer u Nalogu za uplatu upisujete i ime i prezime uplatioca kome se izdaje KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

vesna lacmanovic

10 oktobra, 2016 at 9:11 pm

Sta je sa penzionerima? Da li se i za njih uplacuje naknada na isti ziro racun, koji je poziv na broj?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:25 am

  Poštovana Vesna,
  Isti je žiro račun i isti je poziv na broj i za penzionere.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Lisulov Dušan

11 oktobra, 2016 at 5:23 am

Poštovana,
Molim Vas da mi odgovorite da li postoji mogućnost da popunjen obrazac i primerak uplatnice pošaljem poštom. Da li prihvatate odštampanu uplatnicu o uplati online. Da li ppostoji mogućnost da mi pošaljete dokument , tj. knjžicu poštom?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:30 am

  Poštovani Dušane,
  Takav način slanja papira nije predviđen, ali možete kontaktirati nadležni PIO fond i raspitati se o opcijama.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

sonja

11 oktobra, 2016 at 7:58 am

Obrazac kzo-P1 je obrazac za poslodavca a meni treba ozrazac za zamenu knjižice za penzionera ili je to možda isti pbrazac samo u rublici podnosioca zahteva treba da stoji ime i prezime i gde ide JMBG


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:33 am

  Poštovana Sonja,
  Tako je. U članku imate objašnjenje koje informacije unosite u koja polja na nalogu za uplatu ukoliko uplaćujete u svojstvu fizičkog lica.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

SANJA

11 oktobra, 2016 at 11:41 am

POSTOVANI,
KONTROLNI BROJ SE IZRACUNAVA PO MODELU 97.
DA LI SE UPISUJE BROJ 97 U KUCICU GDE PISE MODEL?

HVALA


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:34 am

  Poštovana Sanja,
  Tako je 🙂


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Marina

  3 maja, 2018 at 9:44 am

  Sta je dokaz o on line uplati za zdravstvenu knjizicu . Rekli su mi na salteru da kod njih nosim uplatnicu I popunjavam obrazac.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

   18 juna, 2018 at 8:26 pm

   Poštovana Marina,

   Kod on line uplate, dokaz je izvod računa sa koga je plaćena naknada.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

dusko

11 oktobra, 2016 at 4:59 pm

Gde vojni osiguranici, penzioneri, predaju zahtev??


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:37 am

  Poštovani duško,
  Na istom šalteru u nadležnoj filijali RFZO fonda gde i svi ostali.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Maki

12 oktobra, 2016 at 10:17 am

Kako izvaditi novu knjizicu ako sam na birou?U socijalnom su mi rekli da cu dobiti preko biroa,a na birou su mi rekli da nisu upuceni u to.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:39 am

  Poštovana Maki,
  Biro je u obavezi da Vam izda dokumenta potrebna za izdavanje nove zdravstvene knjižice, nakon čega sa tim dokumentima odlazite u nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Andrea

12 oktobra, 2016 at 11:31 am

Poštovana Tamara,
Moji roditelji su penzioneri i slabo pokretni. Da li mogu ja umesto njih da podnesem zahtev za KZO i šta mi je u tom slučaju potrebno od dokumentacije?
Unapred hvala!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:40 am

  Poštovana Andrea,
  Nismo do sada imali takav slučaj, pa je najbolje da kontaktirate nadležnu filijalu RFZO fonda i raspitate se o opcijama.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ana

12 oktobra, 2016 at 4:50 pm

Postovani, ako neko nije u mogucnosti da do kraja 2016-e zameni zdravstvenu knjizicu, postoji li sansa da to uradi sledéce godine? Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:40 am

  Poštovana Ana,
  Naravno da je moguće 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

anoname

13 oktobra, 2016 at 7:19 am

Poštovana!
Da li predaja zahteva za zamenu KZO moguće elektronski, preko mela? Naravno, sa uplaćenom taksom (i to preko neta), potpisanim-skeniranim zahtevom sa navedenim potrebnim i tačnim podacima, te sa zahtevom da se novi KZO šalje poštom na kućnu adresu. Hvala!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:41 am

  Poštovani,
  Raspitajte se kod nadležne filijale RFZO fonda.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   ELVIN PAVKOVIC

   27 juna, 2018 at 2:04 pm

   STA MI JE POTREBNO ZA OVERU KNJIZICE KOJA ISTICE 5.7.2018..NISMO U RADNOM ODNOSU NI JA NI SUPRUGA


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    11 jula, 2018 at 5:26 pm

    Poštovani,

    U članku na kom ste ostavili komentar se nalaze sve potrebne informacije.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Krstic Vladimir

13 oktobra, 2016 at 11:34 am

Postovani.
Molim vas koja je dokumentacija potrebna za izdavanje nove zdravstvene plasicne.
Penzioner sam.
Srdacan pozdrav
Krstic


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:41 am

  Poštovani Vladimire,
  Ista dokumentacija kao za sva ostala fizička lica. 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Zoran Marković

17 oktobra, 2016 at 12:55 pm

Da li osiguranici koji sami sebi uplaćuju osiguranje kao poljoprivrednici plaćaju uplatu kao fizička lica?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:56 am

  Poštovani Zorane,
  Tako je, uplaćujete kao fizičko lice 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Stevan

17 oktobra, 2016 at 2:34 pm

Dobar dan
Sta mi je sve potrebno od papira da imam jer sam nezaposlen.Uplatio sam 400 din. Hvala unapred.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:42 am

  Poštovani Stevane,
  Kontaktirajte nadležnu filijalu Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Mladen

17 oktobra, 2016 at 3:40 pm

Koji je model i poziv na broj kad u zemunu vadis knjizicu?unapred hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:45 am

  Poštovani Mladene,
  Spisak modela i poziva na broj imate u tekstu, samo je potrebno da pročitate tekst. 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Maja

17 oktobra, 2016 at 10:35 pm

Korisnik sam socijalne pomoci i u zavodu su mi rekli da zbog toga ne placam nista.Zanima me da li mi treba resenje kao dokaz o primanju socijale?Koliko papira mi je potrebno?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:46 am

  Poštovana Majo,
  Nismo imali takav slučaj pa kontaktirajte nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marija

19 oktobra, 2016 at 7:25 am

Kao dokaz o uplati da li je dovoljno priložiti izvod gde se vidi uplata (uplatu vršimo nalogom za prenos,sa računa pravnog lica ) ili isti mora biti overen u banci ?
Unapred hvala na odgovoru.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:46 am

  Poštovana Marija,
  Dovoljan dokaz je nalog za prenos, koji je validan isto koliko i nalog za uplatu.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragan Ozmo

19 oktobra, 2016 at 7:38 am

Molim objasnjenje:
moj poslodavac je u Subotici a ja radim u Novom Beogradu na kojoj opstini i stanujem.
Sta upisati na sifru placanja?
Hvala unapred


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:48 am

  Poštovani Dragane,
  postoji obajšnjenje u tekstu članka šta raditi kada su pravno lice i osiguranjik prijavljeni na različitim opštinama, samo je potrebno da malo detaljnije pročitate tekst članka 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

verica

20 oktobra, 2016 at 9:34 am

nema nigde zahteva za overukzo


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:49 am

  Poštovana Verice,
  Ne bi se složili sa Vama. Obrazac zahteva za pravna lica se nalazi u tekstu.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ivan

20 oktobra, 2016 at 8:17 pm

Poštovani,

Da li ovo (za fizička lica) važi i za penzionere? I da li penzioneri koji su oslobođeni plaćanja participacije treba da plaćaju izradu nove zdravstvene knjižice.
Unapred zahvalan.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:50 am

  Poštovani Ivane, ukoliko ste oslobođeni plaćanja participacije za izradu KZO, onda to znači da ne plaćate participaciju za izradu KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

ivan

21 oktobra, 2016 at 8:29 am

Poštovana,
Zašto kada se uplata elektronski vrši sa računa pravnog lica prijavljuje da je poziv na broj i model,koji smo dobili od Vas neispravan?
Takođe šta se dešava ako neko od zaposlenih izgubi knjižicu,kakva je procedura?Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:52 am

  Poštovani Ivane,
  proverite da li ste dobro uneli podatke. Mi nikakvih problema nismo imali 🙂
  Što se tiče izdavanja nove knjižice kada je stara izgubljena je ista kao kada se prvi put izdaje KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dalibor timic iz leskovca

24 oktobra, 2016 at 2:15 am

Zahtev za knizicu


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:52 am

  Poštovani Dalibore Timiću iz Leskovca,
  Bojimo se da nismo najbolje razumeli Vaš komentar.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Srdjan Zivanovic

24 oktobra, 2016 at 6:20 am

Da li ce se uvodjenjem elektronse KZO automatski evidentirati uplate za zdravstveno osiguranje zaposlenih od strane poslodavca ili ce se i nadalje uzimati potvrda o uplacenom zdravstvenom osiguranju kako bi se produzila validnost KZO ?

Da pojednostavim : ako poslodavac redovno uplacuje doprinos za zdravstveno osiguranje objedinjenom uplatom preko poreske uprave, da li sa novom KZO prestaje potreba da bilo poslodavac ili neposredno osiguranik, dodatno uzimaju potvrdu o izmirenom doprinosu za zdr.osiguranje odnosno da li se to nadalje obavlja po automatizmu od strane nadleznih republickih sluzbi ?

Hvala
Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:56 am

  Poštovani Srđane,
  Trebalo bi da se sve uplate i eventualni dugovi za poreze i doprinose evidentiraju po automatizmu od strane nadležne filijale RFZO fonda, ali je takođe neretko da neke filijale RFZO fonda i dalje traže osiguranicima pravnim licima potvrdu o uplaćenim porezima i doprinosima.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

mile mitrovic

24 oktobra, 2016 at 9:47 am

dali socijalno ugrozena lica placaju takse za izdavanje nove zdravstvene kartice i sta mi treba od dokumenata da izvadim da neplacam?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 9:56 am

  Poštovani Mile,
  Najbolje bi bilo da kontaktirate nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Biljana

24 oktobra, 2016 at 2:07 pm

Dobar dan,imam invalidsku penziju,a deca su osigarana preko mene,koje je isteklo 16.10.2016.Ako pošaljem podatke za novu knjižicu preko sajta euprava,kako mogu da vodim decu kod lekara..sa starom nevažećom ako se nova čeka 2 meseca.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:01 am

  Poštovana Biljana,
  Dobar dan. 🙂 Kada predate dokumenta za izradu nove zdravstvene knjižice, dobićete potvrdu koju koristite kao zamenu za knjižicu dok Vam RFZO ne izradi novu knjižicu.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Sanja

24 oktobra, 2016 at 7:50 pm

Postovani,
Da li imate informaciju koja je procedura za overu z kartica i sta je potrebno od dokumentacije? Osiguranje mi je isteklo 30/09, penz/soc redovno upacivano ali kada sam pokusala da zakazem pregled odboili su me jer mi je kartica „istekla“

Unapred hvala na odgovoru
sanja


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:05 am

  Poštovana Sanja,
  Poslodavac overava Vašu karticu slanjem maila RFZO fondu.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

lelabojana

24 oktobra, 2016 at 8:00 pm

Nisam u radnom odnosu, a prosli mesec mi je istekla zdravstvena knjizica. Sa cime mogu otici kod lekara kad nemam knjizicu ni zdravstvenu karticu

Pozdrav


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:08 am

  Poštovana Lelabojana,
  Morate otići do nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje. Oni će Vam reći koja je procedura za izdavanje KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Petar

25 oktobra, 2016 at 10:19 pm

Prognano lice sam iz Hrvatske, imam izbeglicke lektimacije koje u vazece do marta 2017 i do tada mi je overena zdravstvena knjizica .
Interesuje me sta mi je potrebno da podignem nove zdravstvene kartice


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:08 am

  Poštovani Petre,
  Kontaktirajte nadležnu filijalu RFZO fonda za uputstva.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragan Lalić

26 oktobra, 2016 at 8:07 am

Molim vas za pojašnjenje. Da li je obrazac KZO-P1 (link na ovom sajtu) validan i za fizička lica ili važi samo za pravna lica?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:09 am

  Poštovani Dragane,
  Ovaj obrazac je za pravna lica. Fizička lica dobijaju zahtev za izradu KZO na šalteru RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ana

26 oktobra, 2016 at 10:27 am

Da li je za pravna lica poziv na broj isti onaj koji upisujemo prilikom upalte poreza i doprinosa? Konkretno moj poziv na broj za opštinu Čukarica počinje sa 06-011, a kod Vas u prilogu sa spiskom opština vidim da je 65-011 ?
Hvala Vam unapred na odgovoru!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:12 am

  Poštovana Ana,
  Unosite šifru 65-011.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragana

28 oktobra, 2016 at 12:22 pm

Postovani,zaposlena sam na neodredjeno u fai gazda placa sve obaveze koje ima (poreze i doprinose).Knjizicu sam dobila ali nije overena.Da li mozete da mi kazete sta je potrebno od dokumentacije kako bih overila knjizicu i da li ja mogu sama da odem u rfzo da to uradim?
Hvala unapred


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:13 am

  Poštovana Dragana,
  Poslodavac mora poslati mail RFZO fondu sa zahtevom za overu Vaše KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

David

28 oktobra, 2016 at 2:06 pm

Interesuje me u vezi on-line prijave jedan podatak koji ovih dana niko ne spominje dobio sam preko firme novu zdravstvenu knjižicu. Imam dva penzionera kako njima da izvršim uplatu za dobijanje to jest da li mogu preko mog naloga ili svako svoj što mi je čudno i glupo jer šta će penzioneru samo zbog ove procedure nalog


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:13 am

  Poštovani Davide,
  Kontaktirajte nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Karoly

29 oktobra, 2016 at 11:55 am

Sta dalje kad se izvrsi uplata nemogu obrazac da nadem molim pomoc.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:14 am

  Poštovani Karoly,
  Obrazac zahteva za pravna lica se nalazi u članku, samo je potrebno malo detaljnije pročitati članak. Zahtev za fizička lica se dobija na šalteru RFZO fonda kada budete predavali dokumenta.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Olgica

31 oktobra, 2016 at 10:14 am

Molim vas za pojasnjenje, posto nisam shvatila iz teksta. Sta sve treba od papira kada se promeni prezime? Udala sam se, inace sam zaposlena, promenila sam prezime u licnoj karti, sad moram i karticu osiguranja.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:16 am

  Poštovana Olgice,
  Potrebno Vam je sve isto kao kada prvi put dobijate KZO, samo uz to priložite i izvod iz matične knjige venčanih.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

zlatija nikolić

31 oktobra, 2016 at 10:21 pm

do kojeg datuma se menjaju zdravstvene knjizice?imam informaciju da treba da se preda do 15 novembra hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:17 am

  Poštovana Zlatija,
  Kao što smo predpostavili, KZO još uvek može da se izvadi. 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

veselin

1 novembra, 2016 at 2:50 pm

postovanje,
da li lica koja primaju novcanu naknadu od NSZS ( manje od dve godine do penzije) placaju troskove izrade zdravstvene knjizice?
hvala na odgovoru, veselin


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:17 am

  Poštovani Veseline,
  Za takvu informaciju morate kontaktirati nadležne filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Gordana Glisic Zrenjanin

4 novembra, 2016 at 8:32 pm

Moja majka ima 86 godina i ne moze da ode do svoje filijale PIO radi promene zdravstvene knjizice.Obrazac koji se predaje sam preuzela od Vas. Da li se moze dostaviti skeniran i potpisan obrazac i kopija uplatnice nadleznoj Filijali i da se tako ovoj staroj zeni dostavi nova knjizica. Verujem da nisam jedini slucaj sa ovim problemom. Zasto jednostavno, kad moze komlikovano i pored interneta ??? Hvala unapred


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:18 am

  Poštovana Gordana,
  Kao što ste možda naslutili, mi nismo RFZO fond, mi smo knjigovodstvena agencija. Za informacije koje Vama trebaju, morate kontaktirati nadležnu službu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Aleksandar

4 novembra, 2016 at 11:24 pm

kako da overim novu elektronsku zdravstvenu knjizicu. Dobio je u julu. Overa istekla u avgustu, a stara vazi do 31.12.2016. Sta treba da uradim i kako? Vlasnik sam firme doo i zaposlen u njoj.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:26 am

  Poštovani,
  Obratite se Vašoj knjigovodstvenoj agenciji, oni će Vam dati informacije.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

predrag

4 novembra, 2016 at 11:50 pm

Postovani. izgubio sam zdravstvenu knjizicu a hitno mi je potrabna zbog lecenja. da li mogu dobiti neku potvrdu sa kojom se mogu leciti.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:27 am

  Poštovani Predraže,
  Potvrdu dobijate kada predate dokumenta za izdavanje KZO.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   Milena

   25 juna, 2019 at 7:31 am

   Postovani,
   izgubila sam zdravstvenu knjizicu. U socijalnom gde sam otisla da je izvadim su mi rekli da treba da je odjavim u MUPU i da s tom potvrdom dodjem da pravim novu. U mupu su mi rekli da se tu ne odjavljuju zdravstvene knjizice nego licna karta i to.. pa gde da je odjavim?


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    30 juna, 2019 at 2:43 pm

    Poštovana Milena,

    Izgubljena KZO se ne odjavljuje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Radmila Maksimovic

9 novembra, 2016 at 6:02 pm

Gde se skida obrazac za elektronsko narucivanje nove knjizice?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:31 am

  Poštovana Radmila,
  Zahtev za pravna lica se nalazi u članku, dok se zahtev za fizička lica dobija pri predaji dokumenata filijali RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

David

10 novembra, 2016 at 6:50 am

opet moja malenkost 🙂
problem trenutno NE radi link „Prijava“ i „Registracija“ ovog jutra i pored toga što na Vestima objavljuju da je od danas 10-tog počelo dugo očekivano elektronsko izdavanje knjižice sa novom informaciom da ako želite da dobijete na kučnu adresu cena je 465 dinara pošto plačate PTT troškove niste Valda pomislili da će Vam dotični izaći u susret i platiti. A još dugo ću ćekati da dobijem odgovor na predhodni post kako stvari stoje


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:33 am

  Poštovani Davide,
  Kao što ste možda primetili, ovo je sajt KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE, a ne RFZO fonda. Ukoliko želite da ovaj razgovor nastavimo, možete doći u našu kancelariju, zaključiti Ugovor o knjigovodstvenim uslugama, pa će Vam na sva pitanja biti blagovremeno dat odgovor.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Srecko Kurkanovic

10 novembra, 2016 at 7:23 am

Da bi se na eUprava elektronski podneo zahtev za karticu zdravstvenog osiguranja potreban je ID broj.
Kako se dobija taj ID broj za fizicka lica?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:34 am

  Poštovani Srećko,
  Morate prvo otvoriti nalog na sajtu eUprave.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Slobodanka Važić

10 novembra, 2016 at 1:13 pm

Danas sam podnela zahtev za izdavanje nove zdr knjizice preko interneta. Ranije, tj. 18.3.2016., uplatila sam 400,00 dinara. Na koji rracun da uplatim 69,00 dinara, obzirom da sam trazila da mi se nova knjizica dostavi na kucnu adresu?
Hvala!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:34 am

  Poštovana Slobodanka,
  Kontaktirajte nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

vuk

10 novembra, 2016 at 4:40 pm

Postovani, interesuje me koja je procedura za nezapsolene. Čuo sam da za njih ne vaze nove kartice


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:36 am

  Poštovani Vuče,
  Nove kartice su obavezne za SVE. Kontaktirajte nadležnu filijalu Nacionalne službe zua zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jovanka

10 novembra, 2016 at 7:07 pm

Imam novu zdravstvenu knjizicu,ali mi je potrebna promena podataka (prezimena i prebivalista). Kakva je procedura?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:37 am

  Poštovana Jovanka,
  Kontaktirajte nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nesa

10 novembra, 2016 at 8:33 pm

Kako uopste doci do obrasca za ELEKTRONSKU PRIJAVU ,vas put ili nije adekvatan objasnjenju ili to sto se trazi neka REGISTRACIJA CEMU |? Pa I kad hocu da se registrujem dobijem odgovor VAS JMBG VEC POSTOJI .Ajde pojednostavite to za obicnog smrtnika ako ne ISPUNITE VI TAJ OBRAZAC !
mail cika.nesa@gmail.com


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:40 am

  Poštovani Nešo,
  Mi nismo RFZO fond, nego KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA, kako ste verovatno već naslutili. Elektronsku prijavu nismo ni spominjali u članku. Što se registracije tiče, obavezna je za SVAKOGA ukoliko želite elektronski da podnesete zahtev.
  Vrlo smo radi da mi ispunimo taj obrazac umesto Vas. Sve što je potrebno je da dodđete u našu kancelariju i potpišete Ugovor o knjigovodstvenim uslugama.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Mina

10 novembra, 2016 at 8:53 pm

Posedujem vazecu zdravstvenu knjizicu (takodje i nevencani suprug i dete) izdatu od strane RZZO kao nezaposlenom licu.

Da li mi mozemo takodje trazitu zamenu knjizica karticom elektronskim putem i koja su sve dokumenta potrebna?

Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:41 am

  Poštovana Mina,
  Kontaktirajte nadležnu filijalu Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milka

12 novembra, 2016 at 7:40 pm

Zasto u pozivu na broj postoji slovo i zbog toga nece da prihvati uplatu


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:42 am

  Poštovana Milka,
  Bojimo se da nam nije najjasnije o kakvom slovu u pozivu na broj pričate.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jasna

13 novembra, 2016 at 8:13 pm

Postovani, kakva je procedura u slucaju da izgubimo novu zdravstvenu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:42 am

  Poštovana Jasna,
  Kontaktirajte nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

DALIBORKA MITIC

14 novembra, 2016 at 5:47 pm

POSTOVANI ja zdravstvene knjizice za sebe i dete vadim prko socijalnog finda i uvek je rok bio godinu dana jer sam nezaposlena zanima me da li i za nas to vazi isto jer kada sam krajem avgusta tekuce godine predavala dokumentaciju niko mi nista nije rekao.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:43 am

  Poštovana Daliborka,
  Ukoliko ste nezaposleno lice, kontaktirajte nadležnu filijalu Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marko Skenderovic

14 novembra, 2016 at 6:04 pm

Poštovani, podneo bih zahtev elektronskim putem, nezaposlen sam i ostvarujem naknadu za nezaposlene, oko uplate mi je sve jasno, kako da podnesem zahev za izdavanje, kada otvorim ovaj tzv.KZO-P1, za fizička lica, tamo se traži PIB, sedište,… pa imam utisak da je to ipak za pravna lica. Molim za savet, hvala unapred.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:44 am

  Poštovani Marko,
  Zahtev za pravna lica se nalazi u našem članku, dok se zahtev za fizička lica dobija na šalteru RFZO fonda pri predaji dokumentacije za izdavanje KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragana

14 novembra, 2016 at 10:11 pm

Ima li jos neko problem sa elektronskim placanjem? kada hocu da platim e-bankingom uporno mi izlazi poruka da racun nije validan, taj na koji uplacujem.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:44 am

  Poštovana Dragana,
  Proverite da li ste ispravno uneli broj žiro računa.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Petar

15 novembra, 2016 at 10:31 am

Imamo radnike iz Subotice i Pančeva,kako za njih da dobijem spisak radnika i da im
uplatim zamenu knjižica


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:46 am

  Poštovani Petre,
  Za takve informacije morate kontaktirati nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Živanka Tankosić

15 novembra, 2016 at 12:16 pm

kako izgleda uplatnica za uplatu troškova izrade zdravstvene knjižice u iznosu od 400dinara, odnosno 469 dinara ako vaš izbor bude da vam knjižicu isporuče poštom na kućnu adesu, ako se prijavite elektronskim putem ( broj računa i poziv na broj za fizička lica).


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:48 am

  Poštovana Živanka,
  Sve Vam je objašnjeno u tekstu članka, samo je potrebno da malo detaljnije pročitate članak. 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Sanja

15 novembra, 2016 at 2:17 pm

A ko nije na birou..a nije ni u radnom odnosy.jer ima oravo da preda za zdravstvenu knjizicu.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:49 am

  Poštovana Sanja,
  Za takve informacije se morate obratiti nadležnoj filijali RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Sanja

15 novembra, 2016 at 2:19 pm

Meni je problem jer mi nisu regulisali radni odnos.nisu placeni doprinosi.na ugovorima o p.povremenim poslovima.mene biro ne vidi ni kao zaposljeno lice ni kao u radnom odnosu..ja nisam kriva zbog toga.biro ne moze nista.a kazu da sad po novom imamo pravo svi na nove zdravstvene knjizice bez obzira dal si na biro ili ne


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:50 am

  Poštovana Sanja,
  Vaše pitanje je više pitanje za Inspekciju rada nego za Knjigovodstvenu agenciju.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

ljubisa Miljanovic

15 novembra, 2016 at 5:30 pm

Poštovani,
Moje zdravstveno osiguranje se vodi na Filijalu PRIŠTINA, i ispostavu ĐAKOVICA. Takođe osiguravam suprugu i maloletnu cerku.Međutim one imaju prebivalište u Kraljevu a ja samo boravište.Moje pitanje glasi:

Koju šifru ( Poziv na broj) da upišem na uplatnici, moje filijale Priština ili Kraljeva, za suprugu i ćerku prilikom popunjavanja iste za promenu zdravstvene knjizice?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 10:51 am

  Poštovani Ljubiša,
  Kao što Vam piše u članku ukoliko ga pažljivije pročitate, za svako fizičko lice unosite šifru opštine sa kontrolnim brojem po tome gde je fizičko lice prijavljeno.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milos

16 novembra, 2016 at 10:35 am

Da li je potreban neki dodatni obrazac ako se firma vodi u Požarevcu a radnici u Smederevu, Vlasotincu…ili je samo potrebna posebna uplatnica?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:15 am

  Poštovani Miloše,
  U članku je navedeno šta da se radi ukoliko je firma registrovana na jednoj opštini, a radnici na drugoj, samo je potrebno da detaljno pročitate članak. 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Bozidar Mrkic

17 novembra, 2016 at 10:28 am

Gde da nadjem obrazac k20-p2


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:16 am

  Poštovani Božidare,
  Bojimo se sa nam nije najjasnije na koji obrazac mislite.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

branka

17 novembra, 2016 at 1:02 pm

molim da mi odgovorite koji je poziv ba borj za upaltu din 400 za nove zdravstvene kartice filijala Beograd a ispsotava vozdovac hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:17 am

  Poštovana Branka,
  Link ka PDF fajlu na kojem su sve šifre opština se nalazi u članku, samo je potrebno detaljnije da ga pročitate 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragana Milenkovic

19 novembra, 2016 at 11:19 am

Postovani,
ja imam novu zdravstvenu knjizicu,pravo na nju sam stekla preko supruga koji je radio u privatnm preduzecu za minimalac.Ja sam nezaposlena i na birou vec par godina,a sada sam u 7 mesecu trudnoce.Sobzirom da mi je suprug ostao bez posla ovog meseca,sada me je strah kako cu sa neoverenom knjizicom,a porodjaj se blizi.Kako ja mogu da overim knizicu i sta mi je sve potrebno od dokumentacije?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:17 am

  Poštovana Dragana,
  Obzirom da nismo imali ovakav slučaj, preporučujemo Vam da se obratite nadležnoj filijali RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ana

20 novembra, 2016 at 3:20 pm

Koji dokaz podnosim o uplati ako uplatu izvršim preko eBankinga svoje banke?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:18 am

  Poštovana Ana,
  Izvod.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tamara

20 novembra, 2016 at 4:27 pm

Postovani, molim vas recite mi koji dokumenti su potrebni za penzionere? hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:20 am

  Poštovana Tamara,
  za penzionere su potrebna ista dokumenta kao i za svako drugo fizičko lice.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Anita

21 novembra, 2016 at 9:33 am

Poštovani,ćerka i sin su nezaposleni i nemaju overene stare zdravstvene knjižice.Da li mogu podneti zahtev za dobijanje nove kartice?Hvala na strpljenju


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:20 am

  Poštovana Anita,
  Možete podneti zahtev. Obratite se nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dusko

21 novembra, 2016 at 10:45 pm

Kada ukucam broj zdravstvene knjizice ,sistem izbacuje da maticni broj nije dobar i ne da mi mogucnost da preko uprave podnesem zahtev za izdavanje nove zdravstvene knjizice.Sta ciniti ?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:21 am

  Poštovani Duško,
  Kao što ste možda primetili, ovo je sajt Knjigovodstvene agencije, a ne RFZO fonda. Pitanje koje imate je više za tehničku podršku RFZO fonda, a ne za nas.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Minja

22 novembra, 2016 at 10:08 pm

Koja je procedura za one koji su na birou? Da li i oni placaju naknadu


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:22 am

  Poštovana Minja,
  Takvu informaciju možete dobiti u nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Vanja

22 novembra, 2016 at 10:29 pm

Postovani,
knjizica mi je bila overena do 25.10. 2016. godine, a i dalje sam u stalnom radnom odnosu kod istog poslodavca. Poslodavac mi kaze da ne moze da podnese zahtev za markicu jer se ona vise ne izdaje, jer se uvode nove elektronske zdravstvene knjizice. Ja sam podneo zahtev za novu, ali se ceka i do 60 dana. Moje pitanje je na koji nacin mogu da overim sadasnju staru zdravstvnu knjizicu, dok ne dobijem novu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:24 am

  Poštovani Vanja,
  pri predaji dokumentata za izdavanje KZO, morali ste dobiti od filijale RFZO potvrdu da ste predali dokumenta. Sa tom potvrdom se možete lečiti kao i do sada.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Zeljana

23 novembra, 2016 at 6:54 am

Postovani,
promenila sam prezime i adresu stanovanja (i grad,pa samim tim i filijalu). Molim Vas kazite mi sta je potrebno od dokumenata kada podnosim zahtev za novu zdravstvenu sada u novoj filijali s obzirom da u novoj filijali? I da li mogu elektronskim putem podneti zahtev za novu knjizicu? Srdacan pozdrav


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:26 am

  Poštovana Željana,
  Po našem mišljenju dovoljno je da predate sva dokumenta navedena u članku filijali koja je nadležna nakon promena adrese. Ipak, naš savet je da se raspitate u nadležnoj filijali RFZO fonda, jer se procedure razlikuju od filijale do filijale.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

dr prof. Delia Baloš

23 novembra, 2016 at 7:33 am

Godinama se služim kompjuterom, iz trećeg pokušaja nisam uspela da uđem na sajt koji će mi dati obrazac da popunim za zamenu zdravstvene knjižice. Nisam još shvatila kako ću dokazati da sam uplatila 400 din plus poštarina za dobijanje na kućnu adresu nove elektronske zdravstvene kartice.

Hoće li neko da napiše jednostavno i koji su koraci do dobijanja kartice. Ja sam profesor pa samo tako razumem. hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:28 am

  Poštovana Delia,
  Vaše pitanje je više za tehničku podršku RFZO fonda, jer je sajt njihov, a mi smo Knjigovodstvena agencija.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Petar Vugdelija

23 novembra, 2016 at 9:43 am

Zdravstvenu knjizicu sam izgubio
Molim vas da me obavestite, sta treba da uradim,da bih dobio novu elektronsku
srdacan pozdrav


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:28 am

  Poštovani Petre,
  Sve informacije se nalaze u članku.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ana

24 novembra, 2016 at 1:17 am

Imam jednu nedoumicu, nezaposlena porodilja sam, zdravstvenu knjizicu sam imala preko biroa, inace imam ovu novu zdravstvenu.. Medjutim promenila sam prezime i morala sam i u zdravstvenij da promenim, otisla sam u republicki zavod za zdravstveno da vidim sta kako, i rekli su mi da id sad nmg.preko biroa da budem osigurana nego preko supruga koji je u radnom odnosu, a i u oktobru mi je istekla zdravstvena al nisam ni znala jer mi niko nije ni rekao do kad vazi, elem pitanje je da li jaogu ustvari kao i do sad da budem osigurana na budzetu drzave i da bebi izvadim zdravstvenu ja il mora da nas osigurava suprug?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:29 am

  Poštovana Ana,
  Morate preko supruga. Kontaktirajte HR službu u firmi Vašeg supruga za informacije.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marija Djenic

24 novembra, 2016 at 7:37 am

NA KOM SAJTU SE POPUNJAVA OBRAZAC I KAKO?MILION STRANICE OTVORI A OBRASCA NEMA NIGDE


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:30 am

  Poštovana Marija,
  Ukoliko pitate za elektronsko popunjavanje obrasca, moram Vam skrenuti pažnju da je ovo sajt KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE a Vama treba sajt REPUBLIČKOG FONDA ZA ZADRAVSTVENO OSIGURANJE.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Seka

24 novembra, 2016 at 2:23 pm

Preko ebank sam uplatila 400 din, ali nisam mogla da nadjem sajt sa koga bih mogla da se prijavim za zdravstvenu knjizicu. Da li mozete da mi posaljete link ?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:31 am

  Poštovana Seko,
  Izvolite.
  https://www.euprava.gov.rs/pomoc/KZO?alphabet=lat


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jelena

24 novembra, 2016 at 5:00 pm

Ja sam fizicko lice, trenutno na birou rada, zanima me kada popunjavam uplatnicu sifra placanja i poziv na broj koji je za fizicka lica? i da li istu preuzimam u RFZO-u nakon mesec dana ili ce nas nekim putem obavestiti kada bude gotova da se po istu ode, kako ide taj proces? opstina je Vranje. Hvala unapred


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:33 am

  poštovana Jelena,
  Šifre opština sa kontrolnim brojem imate u članku. Što se preuzimanja KZO tiče, to zavisi od filijale do filijale, tako da ćete tu informaciju morati da dobijete od njih.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dule

28 novembra, 2016 at 2:39 am

Da li se moze dobiti stara knjizica (papirna)? U pitanju je lom ruke, trenutno nemam knjizicu, a hitan je slucaj. Naravno, do kraja godine bih podneo zahtev za novu knjizicu.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:34 am

  Poštovani Dule,
  Takvu informaciju možete dobiti u nadležnoj filijali RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milan

28 novembra, 2016 at 8:08 am

Ja sam nezaposlen i zdravstveno osiguranje mi plaća fond Republike Srbije knjižica mi je važeća do 17.03.2017 kako da dobijem karticu , jel ima neki obrazac koji ja popunjavam , molim link


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:48 am

  Poštovani Milane,
  Informacije koje Vama trebaju možete dobiti u nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragoljub Milenković

28 novembra, 2016 at 8:19 am

Postovani
Da li je moguce dobiti novu zdravstvenu knjizicu preko interneta,kada stara nije overena?
Pozdrav,
Biljana


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:50 am

  Poštovani Dragoljube,
  Najbolje bi bilo da kontaktirate nadležnu filijalu RFZO fonda. Odgovor na Vaše pitanje zavisi od mnogo faktora koje niste naveli u pitanju.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Radmila

28 novembra, 2016 at 2:14 pm

Poštovana,
Interesuje me da li i studenti plaćaju troškove izrade i uz dokaz o uplati dostavljaju i potvrdu Fakulteta da su u ovoj školskoj godini upisani na Fakultet?
Zahvaljujem


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:51 am

  Poštovana Radmila,
  I studenti plaćaju naknadu. Da, morate priložiti potvrdu da ste redovan student na Vašem fakultetu.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

GORDANA

28 novembra, 2016 at 2:20 pm

Molim Vas da mi odgovorite koji je postupak za dobijanje duplikata zdravstvene kartice ili nove zdravstvene kartice jer sam istu karticu izgubila. Napominjem da je osiguranje preko preduzeca koje je ragulisalo svoje obaveza pream fondu.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:52 am

  Poštovana Gordana,
  Ovo pitanje treba da bude upućeno knjigovođi ili HR službi u Vašem preduzeću.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dejan

28 novembra, 2016 at 3:45 pm

Postovani,
Da li mi mozete reci sta mi je potrebno da bi overio novu zdravstvenu knjizicu.Ogromani su redovi i niko ne zna da mi kaze sta da trazim od poslodavca da bi overio novu knjizicu.Moj poslodavac kaze da nigde nije naisao na spisak potrebnih dokumenata.Imam samo novi Ugovor o radu.
Pozdrav


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:52 am

  Poštovani Dejane,
  Poslodavac mora predati dokumenta za izradu KZO za svoje zaposlene.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

dushan

29 novembra, 2016 at 5:16 pm

pozdrav,meni je zdrastvena kjnizica istekla jos pre par godina dok radio u priv.firmi osiguravao mene i dva deteta..da li sada ja samo uplatim po 400 din za svo troje predam istekle stare knjiz.i to je to ili mi je potrebna jos neka dokumentacija?hvala unapred..


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:54 am

  Poštovani Dušane,
  U članku se nalazi spisak dokumenata potrebnih za izdavanje KZO, samo je potrebno da detaljnije pročitate članak.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Predrag

29 novembra, 2016 at 5:33 pm

Koja je šifra plaćanja za fizička lica za zdravstvenu karticu ako bi uplatio elektronski .Hvala na odgovoru.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:55 am

  Poštovani Predraže,
  Šifre plaćanja se ne razlikuju ukoliko uplatiteu pošti/banci i ukoliko uplatite elektronski preko ebankinga.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Mirjana

29 novembra, 2016 at 5:58 pm

Postovani, prilikom elektronskog popunjavanja zahteva za novu zdravstvenu knjizicu generise nam se uplatnica sa racunom 840-742362843-74 i pozivom na broj:35021*************G1koji nece da prodje prilikom uplate. (umesto * u pozivu na broj je JMBG ali ovo ne prolazi prilikom uplate). U cemu je problem?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:55 am

  Poštovana Mirjana,
  Vaše pitanje je više za tehničku podršku RFZO fonda, jer kako ste možda primetili, mi smo Knjigovodstvena agencija a ne RFZO fond.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ivan

30 novembra, 2016 at 5:36 pm

Kako je moguce dobiti novu zdravstvenu knjizicu,a nezaposlena sam osoba (57)god? Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:56 am

  Poštovani Ivane,
  Vaše pitanje bi trebali da uputite nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragan

1 decembra, 2016 at 6:40 pm

Nije mi jasno POZIV NA BROJ sta tu da pisem posto meni je prebivaliste Pec to je na kosovu a ovde sam 15 godina i imam mesto stanovanja.Koju sifru opstine treba da upisem dal Beograd ili Pec…Hvala unapred


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:58 am

  Poštovani Dragane,
  Kao što je navedeno u članku, upisujete šifru opštine na kojoj ste prijavljeni. Samo je potrebno da pmalo detaljnije pročitate članak.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jelena

1 decembra, 2016 at 6:51 pm

Da li moguce podneti zahtev za zdravstvenu karticu ako nam stara zdravstvena knjizica nije overena? Inace, nosilac osiguranja je poljoprivrednik.
Unapred hvala na odgovoru.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:58 am

  Poštovana Jelena,
  Moguće je podneti zahtev.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jelena

1 decembra, 2016 at 7:32 pm

Kakva je procedura i šta od dokumenata je potrebno za vađenje nove zdravstvene knjižice ako je stara izgubljena, a lice je student i korisnik porodične penzije?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 11:59 am

  Poštovana Jelena,
  Vaše pitanje je više za nadležnu filijalu RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

pantic

1 decembra, 2016 at 11:15 pm

Kako mogu dobiti novu karticu zdravstvenog osiguranja ako je stara izdata, ali izgubljena?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:04 pm

  Poštovani Pantiću,
  Po našem iskustvu, potrebni su Vam isti dokumenti kao i za prvo izdavanje KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nadežda Miladinović

5 decembra, 2016 at 9:47 am

Zahtev za Zdravstvenu karticu prko eUprave ne mogu da pošaljem. Mislila sam da sam pismena ali očigledno nisam. Gledam korake i nikako da nađem kako da pošaljem ovaj zahtev. Popunila sam uplatnicu i stavila opštinu-poziv na broj i posle uplate ja ne mogu da pošaljem zahtev.
Kako????? Plače mi se.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:05 pm

  Poštovana Nadežda,
  Nema potrebe da plačete, samo kontaktirajte tehničku službu RFZO fonda, verovatno nešto nije bilo kako treba sa sajtom.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

atilla

7 decembra, 2016 at 11:37 am

postovanje sad mije istekla elektronska zdrastvena kartica sa zeninom i cerkinom zajedno svi smo nezaposleni i na BIRO SMO prijavljeni sta mi treba da produzim! unapred hvala!!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:05 pm

  Poštovani Atila,
  Vaše piutanje je više za RFZO fond nego za knjigovodstvenu agenciju.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

dragana

7 decembra, 2016 at 12:44 pm

ja sam sada preko e uprave popunila zahtev za izdavanje zk, i tamo pise 469 din, a ne 400din


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:06 pm

  Poštovana Dragana,
  To je zato što će Vam karticu poslati poštom. 69 dinara su dodatni troškovi poštarine.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jovana

7 decembra, 2016 at 10:47 pm

Postovani, izgubila sam zdravstvenu knjizicu, ali imam upisan LBO. Lbo je validan i proveren preko euprave tj izbacuje moje podatke kad ga ukucam. Da li mogu normalno preko euprave na osnovu LBO izvaditi novu knjizicu ili moram ici nekom posebnom procedurom? Unapred hvala na odgovoru


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:07 pm

  Poštovana Jovana,
  Podnosite zahtev kao i pri prvom izdavanju KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

dejan stancev

8 decembra, 2016 at 5:14 pm

kako da proverim da li mi je gotova nova zdrastvena,sve predato krajem septembra pozz


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:08 pm

  Poštovani Dejane,
  S obzirom na činjenicu da niste nama predali dokumenta, ne možete ni kod nas proveriti da li Vam je gotova KZO. Treba da odete u filijalu RFZO fonda u kojoj ste predali dokumenta i tamo da se raspitate o svojoj KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nikola

8 decembra, 2016 at 7:14 pm

Pozdrav, jedno pitanje: nezaposlen sam i nemam zdravstveno osiguranje, da li mogu da izvadim novu zdravstvenu knjižicu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:36 pm

  Poštovani Nikola,
  Možete izvaditi KZO. Raspitajte se u nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje šta Vam je sve od dokumenata potrebno.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Danijela

12 decembra, 2016 at 8:49 am

Dobila sam otkaz i trenutno sam na birou za zapošljavanje. Suprugu firma nije firma uplatila zdravstveno osiguranje pa ne mogu preko njega da izvadim novu zdravstvenu knjizicu a u Birou za zapošljavanje kažu da to nije njihova nadležnost. Na koji način onda da dobijem novu zdravstvenu knjižicu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:37 pm

  Poštovana Danijela,
  Najbolje bi bilo da se obratite nadležnoj filijali RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Predrag

15 decembra, 2016 at 11:54 am

Poštovana Tamara,

Supruga mi je u novembru prijavljena da radi u Kruševcu.Inače je iz Beograda.Kada sam probao online da podnesem zahtev za njeno osiguranje,izašlo mi je obaveštenje da mora lično u Bg da ide.To je sada neizvodljivo.Da li mora to da uradi ona lično,polodavac ili može neko sa ovlašćenjem poslodavca da ide u zavod i preda te papire u njeno ime?
Hvala unapred


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:38 pm

  Poštovani Predraže,
  Poslodavac kod koga je Vaša supruga prijavljena je u obavezi da reguliše izdavanje KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Danica

15 decembra, 2016 at 2:18 pm

Postovani,
Isteklo mi je zdrastveno osiguranje , zbog neizmirenog dugovanja prema PIO fundu ne znam da li mogu da podnesem zahtev za novu zdrastvenu knjizicu.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:38 pm

  Poštovana Danice,
  Takvu informaciju je najbolje da zatražite u nadležnoj filijali RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

vesna

16 decembra, 2016 at 11:18 am

ja primam socijalnu pomoc da li treba da platim 400 din


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:39 pm

  Poštovana Vesna,
  Ne bi trebalo da ste u obavezi da platite, ali se ipak raspitajte u nadležnoj filijali RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ljiljana Jovanović

18 decembra, 2016 at 9:26 pm

Suprug i ja nemamo zdravstveno osiguranje, da li i mi treba da podnesemo zahtev za izdavanje zdravstvene knjižice?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:52 pm

  Poštovana Ljiljana,
  Da, treba.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Mima

19 decembra, 2016 at 10:58 am

Postovanje,

moj sin je izgubio novu zdravstvenu knjizicu. U radnom odnosu je. Sta mozemo da uradimo za novu ?

Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:53 pm

  Poštovana Mima,
  Neka se Vaš sin obrati službi finansija ili HR službi kod svog Poslodavca, oni će mu dati informacije šta da uradi u slučaju gubitka KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Lule

21 decembra, 2016 at 8:20 pm

Poštovana Tamara,
Kako u praksi izgleda podnošenje zahteva za zamenu knjižica za zaposlene ako preduzeće ima 130 zaposlenih? Da li to znači da se mora popuniti 130 naloga za prenos po 400 din za svakog pojedinačno? I šta kad su zaposleni iz različitih različitih opština?
Unapred hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:54 pm

  Poštovani Lule,
  Ukoliko detaljnije pročitate tekst članka, videćete kako se popunjava uplatnica (jedna) za sve zaposlene prijavljene na jednoj opštini, i šta je dodatno potrebno za podnošenje zahteva.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragana Rakic

22 decembra, 2016 at 6:12 am

Poštovani,
Interesuje me sta je sve potrebno od dokumentacije za podnošenje zahteva za novu zdravstvenu knjižicu? Koliko kao nezaposleno lice treba da uplatim?
Hvala unapred.
Dragana
Novi Sad


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:55 pm

  Poštovana Dragana,
  Ista dokumenta se prilažu za sva fizička lica. Ukoliko Vam budu tražili još nešto, obratite se nadležnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milica

22 decembra, 2016 at 4:56 pm

Postovanje..molim vas da mi kazete sta je potrebno za produzenje nove zdravstvene knjizice za dete koje je preko mene osigurano,hvala.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:55 pm

  Poštovana Milice,
  Isto što i za Vas, samo da su dokumenta detetova.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Zappa

24 decembra, 2016 at 12:49 pm

Ispunio sam sve potrebne formulare i prijavio se za zamenu stare zdravstvene knjizice za novu preko neta. Procitao sam uslove i cenovnik pre toga, medjutim kada sam zavrsio sa prijavljivanjem ukazala se cifra od 938 dinara, a u pitanju je samo zamena jedne knjizice i isporuku putem poste.
Sve to sam obavio jos 1 decembra, ali uplatu nisam izvrsio jer je cena duplo veca od naznacene u prvom delu sa obavestenjima.. Na sajtu imam obavestenje da moju prijavu jos niko nije preuzeo, a ja polako ostajem bez para, a ne zelim da uplatim dupli iznos.
Inace sam u napomenama isto to i napisao, a na kraju i vidi se da je samo jedna knjizica u pitanju.
Sta sada da radim?
Spostovanjem, K. Zarko


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:56 pm

  Poštovani Žerko,
  Ovo pitanje je više za RFZO fond nego za knjigovodstvenu agenciju. Nazovite tehničku podršku RFZO da Vam objasne šta da radite.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

N.SAD

26 decembra, 2016 at 9:27 pm

Uplatio sam 400 dinara u pošti pre mesec dana i nisam imao vremena ići u socijalno i sad mi ta uplatnica više ne vredi ako bih hteo u istoj pošti da podnesem zahtev za promenu zrdavstvene knjižice ili elektronskim putem da izvršim prijavu nego moram uplatiti iznova oko 469 dinara .Kad će napokon u ovoj državi nešto biti jednostavno?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:57 pm

  Poštovani,
  Bojimo se da ne možemo dati odgovor na Vaše pitanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dijana

28 decembra, 2016 at 11:30 pm

Firma u kojoj sam radila mi je izvadila novu zdravstvenu knjizicu. Vise nisam u radnom odnosu,a overa mi traje do 31.12.2016god. Sta mi je potrebno od dokumenta da je overim ponovo?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:57 pm

  Poštovana Dijana,
  S obzirom da ste sada na BIRO-u, obratite se njima za informaciju šta Vam je od dokumentacije potrebno za overu KZO.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   Gordana

   22 juna, 2018 at 1:26 pm

   Mozete mi reci kakva je procedura zamene knjiice kod promene prezimena…(tj.venacanja)zaposlena sam…Hvala


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    11 jula, 2018 at 5:25 pm

    Poštovana,

    Konsultujte se sa Vašim poslodavcem.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Mira

29 decembra, 2016 at 11:49 am

Da li je moguće potvrdu dobiti i posle 31.12.? Zahtev sam podnela preko e-uprave, cuvam uplatnicu… Da li j, dakle moguce na osnovu uplatnice u Filijali dobiti potvrdu i posle 31.12?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:58 pm

  Poštovana Miro,
  Jeste, moguće je.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragana

29 decembra, 2016 at 4:55 pm

U slucacju promene prezimena nove zdravstvene knjizice-karttice kome se trebam obratiti i kako se vrsi promena prezimena zbog udaje?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 12:58 pm

  Poštovana Dragana,
  Obratite se svom poslodavcu.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Vesna

30 decembra, 2016 at 10:53 am

Kako se vrsi overa (do 30.06.2017.g) KARTICA zdravstvenog osiguranja za sve zaposlene u firmi?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:00 pm

  Poštovana Vesna,
  Ovakva pitanja su više za knjigovodstvenu agenciju koja vodi Vašu firmu, slažete se? Ukoliko želite da mi budemo ta knjigovodstvena agencija, svratite do naše kancelarije.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jelena Vulevic

1 januara, 2017 at 11:16 am

Kako mi se overava knjizica?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:00 pm

  Poštovana Jelena,
  Vaš poslodavac treba da overi Vašu KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tanja

9 januara, 2017 at 11:55 am

Postovani,
sta mi je potrebno od dokumentacijje za preuzimanje novih zdravstvenih kartica za sve zaposlene. Ja sam ovlasceno lice?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:01 pm

  Poštovana Tanja,
  Ovakvo pitanje je bolje da uputite knjigovodstvenoj agenciji koja ima sklopljen Ugovor sa Vašom firmom.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Mirjana

11 januara, 2017 at 12:41 pm

Kako overiti novu zdravstvenu knjizicu? U pitanju je kolektiv tj. firma?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:02 pm

  Poštovana Mirjana,
  Ovakvo pitanje je najbolje da uputite Knjigovodstvenoj agenciji koja ima sklopljen Ugovor sa Vašom firmom.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Maja

16 januara, 2017 at 10:17 am

Postovani Milane,
Kojim putem se produzuje overa zdrastvene kartice koja mi je istekla 31,12,2016


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:03 pm

  Poštovana Majo,
  Obratite se Vašem poslodavcu, koji je u obavezi da Vam overi KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Bojic Svetlana

16 januara, 2017 at 4:49 pm

Da li moram ponovo da uplatim 400 din ako sam pogresila poziv na broj,upisala sam opstinu prebivalista umesto opstinu filijale na kojoj se nalazi firma tj.na kojoj se nalazi rfzo gde treba da mi izdaju zdr.karticu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:03 pm

  Poštovana Svetlana,
  Ukoliko malo pažljivije pročitate tekst članka, navedeno je šta se radi ukoliko je firma registrovana na jednoj opštini, a zaposleni na drugoj.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jasmina Faragovic

17 januara, 2017 at 10:34 pm

Da li mozete da mi pomgnete vezabo za potrebna dokumenta za dobijanje svojstva osiguranika na birou. Zapravo,od decembra ne radim i nikada nisam bila u ovoj situaciji. Da li se prijavljem samo u Rfzzo? Da li cu imati poteskoca jer nisam predala zahtev za novu zk? Zapravo od decembra nemam zk.
Hvala unapred na odgovoru


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:04 pm

  Poštovana Jasmina,
  Vama ne treba RFZO već nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nataša

19 januara, 2017 at 1:17 pm

Poštovani,

koja je procedura dobijanja zdravstvene knjižice kada se prethodna izgubi?
Izgubljena je nova, KZO, knjižica.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:05 pm

  Poštovana Nataša,
  Obratite se svom poslodavcu koji je u obavezi da predaje zahteve za izdavanje KZO za svoje zaposlene.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Valentina Isailovic

21 januara, 2017 at 5:20 pm

Obracam Vam se spostovanjem u vezi zdravstvene nove knjizice koju moram da izvadim za svekrvu .Zena ima 87god i zivi u Crnoj Bari opstina Bogatic.Molim Vas na moji ziro racun treba da uplatim i koliko novca neznam jer ja sam u Sremskoj Mitrovici koliko sam cula ide se u Sabac za to. Zato molim da mi objasnite jer moram hitno podneti posto zeni treba knjizica iako ima staru trajnu a vidim da nevazi po ovom sad zakonu.Problem je sto je ona slomila kuk i to moram sto pre srediti bez cekanja zbog daljeg lecenja i ostanka u bolnici.Molim Vas da mi pomognete savetom pozdrav i svako dobro Valentina.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:06 pm

  Poštovana Valentina,
  Ukoliko malo pažljivije pročitate tekst članka, piše i koliko i kako da uplatite, kao i šta Vam je od dokumenata potrebno.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Svetlana

23 januara, 2017 at 12:08 pm

Dete je osigurano preko mene pa me zanima da li uplacujem na dve razlicite uplatnice ili na jednu podnela sam zahtev onlajn i dobila poziv na broj isti osim sto se razlikuju poslednji brojevi na jednom je G0 a na drugom G1


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:07 pm

  Poštovana Svetlana,
  Morate uplatiti putem 2 uplatnice.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Lola

24 januara, 2017 at 2:52 pm

Postovani, izdata mi je nova zdravstvena knjizica, medjuti samo mesec dana kasnije sam izgubila novcanik sa svim dokumentima(lk, nova zdravstvena knjizica, stara zdravstvena knjizica, vozacka itd.). Zanima me sta sve treba da podnesem za izdavanje nove zdravstvene knjizice? Ince poslodavac redovno uplacuje doprinose.. I da li mogu sve to da zavrsim u posti ili bih morala u nadleznoj filijali RFZO-a? Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:07 pm

  Poštovana Lola,
  Obratite se Vašem poslodavcu koji je zadužen da preda zahtev za izdavanje KZO za svoje zaposlene.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Aleksandra

12 februara, 2017 at 10:31 am

Postovani,
firma u kojoj radim je u decembru podnela zahtev za moju novu zdravstvenu karticu pod devojackim prezimenom i receno im je da cu je dobiti za 5 – 6 meseci, ja sam se u medjuvremenu udala i promenila prezime a poradjam se za 2 meseca i potrebna mi je zdravstvena knjizica (kartica) sa novim prezimenom zbog krvne grupe i porodjaja. Kakva je procedura u mom slucaju da dobijem knjizicu sa novim prezimenom sada? Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:08 pm

  Poštovana Aleksandra,
  Vaš poslodavc mora podneti zahtev za promenu prezimena u nadležnoj RFZO filijali.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

vanja

15 februara, 2017 at 11:17 am

Izgubila sam.novu zdravstvenu knjizicu-karticu kako da napravim novu


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:09 pm

  Poštovana Vanja,
  Obratite se poslodavcu ili nadležnoj filijali RFZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

MIROSLAV

18 februara, 2017 at 11:47 am

ZDRAVO MENE ZANIMA KAKO DA PROVERIM DA LI SAM PODNEO ZAHTEV ZA DVE NOVE ZDRAVSTVENE KNJIZICE NIJE MI BILO JASNO DA LI SAM DOBRO POPUNIO OBRAZAC I POSLAO?KADA MI JE NA KRAJU IZASLO DA UPLATIM 938 DIN? A JEDNA JE 400 NE ZNAM DA LI SAM DOBRO ODRADIO???


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:10 pm

  Poštovani Miroslave,
  Nema potrebe za pisanjem velikih slova, možemo mi da čitamo i mala slova. 🙂 Potrebno je da to proverite na profilu kada se ulogujete na ePoreze.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tibor

23 februara, 2017 at 12:00 pm

Postovana, sta se desava kada se izgubi kartica zdrastvenog osiguranja KZO. Posto sam izgubio novcanik, a sa njime i sva dokumenta, pa da li mogu traziti potvrdu osiguranja i koji je postupak izrade nove KZO knjizice.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:11 pm

  ŽPoštovani Tibore,
  Postupak je isti kao za izdavanje nove KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dragana

27 februara, 2017 at 3:09 pm

U posti su pogresno napisali prezime (jedno slovo) na uplatnici za izdavanje zdravstvene k. , da li treba opet da uplatim iznos ili ne, buduci da su svi ostali podaci tacni?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:12 pm

  Poštovana Dragana,
  Zaista ne znamo kako da Vam odgovorimo na ovo pitanje, s obzirom da smo mi zaposleni u Knjigovodstvenoj agenciji, a ne u RFZO. Nadamo se da će po Vašem JMBG-u videti vaše tačno prezime pa to uneti na KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nikola

1 marta, 2017 at 12:09 pm

Postovani,
podneo sam zahtev i izvrsio uplatu za novu zdravstvenu knjizicu, koliko vremena treba da se izradi nova zdrqvstvena i posalje na kucnu adresu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:12 pm

  Poštovani Nikola,
  To zavisi od filijale do filijale. To je više pitanje za nadležnu filijalu RFZO nego za Knjigovodstvenu agenciju.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nada

1 marta, 2017 at 9:34 pm

Izgubila sam novu z. knjizicu. Kakva je procedura da iz vadim duplikat?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:13 pm

  Poštovana Nado,
  Procedura je ista ka za izdavanje KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milena s

6 marta, 2017 at 1:49 pm

kako da napisem poziv na broj za cukaricu,napisala sam onaj sto sam dobila kad sam podnela zahtev kazu u posti da nije dobar


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:13 pm

  Poštovana Milena,
  http://knjigovodstvo.me/resursi/sifre-opstina-sa-kontrolnim-brojem/
  Ovo je link na kome je objašnjeno kako se popunjava deo naloga koji se tiče modela i poziva na broj.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Damir

6 marta, 2017 at 1:57 pm

Kada se izgubi nova zdravstvena knjižica šta se radi?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:14 pm

  Poštovani Damire,
  Ode se u RFZO fond. 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marijana

7 marta, 2017 at 10:09 pm

Imam novu zdrastvenu karticu,osigurana sam preko muza,dobila sam stalno zaposlenje ,da li trebam praviti novu zdrastvenu karticu ili ne?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 marta, 2017 at 1:14 pm

  Poštovana Marijana,
  Potrebno je da Vaš novi poslodavac overi Vašu KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milena

14 marta, 2017 at 10:46 pm

Poštovani,
nisam više u radnom odnosu ali je poslodavac predao zahtev za novu zdr.knjižicu pre mog odlaska iz firme. Koja je sad procedura? Da li svakako vadim novu i plaćam taksu ili šta dalje?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  15 marta, 2017 at 9:33 am

  Poštovana Milena,
  Ukoliko je poslodavac predao zahtev (što implicira da je plaćena i taksa za izdavanje KZO) pre Vašeg odlaska iz firme, Vi imate pravo na tu KZO jer se ona smatra ličnim dokumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Sanja

20 marta, 2017 at 2:32 pm

Postovani 👀
Obracam vam se u ime mog oca koji nazalost ima problema S izavanjem zdravstvene knjizice
Izbaceno odeljenje u gradu Leskovcu poslednjih cetri mjeseca Ne izdaje zdravstvenu knjizicu , o obzirom da je on veoma bolestan njemu je preko potrebana knjizica ….
Nadlezno osoblje obavestava da bolestan i star covek mora sam da Ode do Beograda da se odjavi Sam i vrati Sa odjavnicom da bih mu izdali penzionersku zdravstvenu knjizicu.
Ja vás Iskreno molim za pomoc 👀recite mi dali je to moguce ?
Ja za sada nigde , na nijednom sajtu nisam uspela da procitam nesto o tome .
S obzirom da on ima vazecu licnu kartu nevidim u cemu je problem .


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  23 marta, 2017 at 2:43 pm

  Poštovana Sanja,
  Mi do sada nismo radili sa RFZO ispostavom u Leskovcu, tako da Vam ne možemo pomoći.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ivana

22 marta, 2017 at 3:02 pm

Postovana,

dobila sam zdravstvenu karticu ali je adresa pogresna, odnosno promenjena u medjuvremenu. Da li je dovoljno da poslodavac elektronski podnese promenu M obrasca kako bi se to ispravilo ?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  23 marta, 2017 at 2:38 pm

  Poštovana Ivana,
  Konsultujte se sa knjigovođom u preduzeću u kom ste prijavljeni.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Sava

22 marta, 2017 at 7:11 pm

Poštovani beba ja dobila knjižicu ali je muž bacio kovertu sa podacima koji su zapisani na čipu kartice.Danas smo bili kod lekara ali nam trebaju ti podaci pa me interesuje da li to moram ja izvaditi u filijali ili može moj knjigovođa pošto sam zaposlena a beba je osigurana preko mene.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  23 marta, 2017 at 2:38 pm

  Poštovani,
  Konsultujte se sa Vašim knjigovođom.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ana

28 marta, 2017 at 2:15 pm

Poštovani, imam zdravstveno osiguranje preko supruga. Imam novu knjižicu koja je overena do 31.03.2017. godine. Moje pitanje je da li se automatski obnavlja overa ili je potrebno da suprug opet nosi neka dokumenta u socijalno, iako mu je poslodavac isti? Unapred hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  29 marta, 2017 at 9:42 am

  Poštovana Ana,
  Obratite se knjigovodstvu preduzeća u kom je Vaš suprug osiguran, a u kom ste i Vi preko supruga osigurani.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jovana

3 aprila, 2017 at 2:57 am

Postovani, dobila sam novu KZO ali sam igrom slucaja izgubila, sta je potrebno da uradim da mi se izda nova? I da li mogu u medjuvremenu da koristim onaj papir sto se dobije kao dokaz da je izdata i overena? Nadam se vasem brzom odgovoru. Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  3 aprila, 2017 at 8:15 am

  Poštovana Jovana,
  Ukoliko ste zaposleni, potrebno je da se obratite svom knjigovođi. Ukoliko niste zaposleni, potrebno je da se raspitate u RFZO fondu nadležnom za Vašu opštinu.
  Možeze da koristite staru papirnu knjižicu u međuvremenu.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tatjana

3 aprila, 2017 at 9:04 am

sta mi j potrebno od papira za odjavu zdravstvenog osiguranja?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  6 aprila, 2017 at 10:08 am

  Poštovana Tatjana,
  Konsultujte se sa Vašom knjigovodstvenom agencijom ili knjigovodstvenom agencijom preduzeća u kome radite. Ukoliko je nemate, raspoloženi smo da zaključimo sa Vama Ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

eremija Ivana

6 aprila, 2017 at 11:06 am

istekla nam je overa nove zdravstvene knjiyice kako produziti overu
overaq je vazila do 31.03.2017


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  6 aprila, 2017 at 11:43 am

  Poštovana Ivana,
  Konsultujte se sa Vašom knjigovodstvenom agencijom ili knjigovodstvenom agencijom preduzeća u kome radite. Ukoliko je nemate, raspoloženi smo da zaključimo sa Vama Ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marija

10 aprila, 2017 at 6:27 am

Poštovani,
Nestala mi je stara zdravstvena knjižica, a novu još nisam dobila. 12.04. treba da se javim na lekarsku komisiju, trudnica sam. Sinoć sam videla da nema knjižice i sve pretražila. Šta da radim


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  10 aprila, 2017 at 7:53 pm

  Poštovana Marija,
  Ukoliko ste zaposleni, obratite se službi u Vašem preduzeću koja se bavi zdravstvenim knjižicama. Ukoliko ste nezaposleni, obratite se Nacionalnoj službi za zapošljavanje gde se vodite, oni će Vam dati neophodna dokumenta.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Kristina

11 aprila, 2017 at 8:11 pm

Stara knjižica je istekla, sta je potrebno za overu nove zdravstvene knjižice? Hvala.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  14 aprila, 2017 at 1:32 pm

  Poštovana Kristina,
  Ukoliko ne možete da nađete potrebne informacije u našem članku, obratite se nadležnoj RFZO filijali. Ukoliko želite da mi umesto Vas pribavimo tražene informacije, dođite tokom radnog vremena u našu kancelariju da potpišete Ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dajana

20 aprila, 2017 at 9:35 am

Molim vas da mi odgovorite na pitanje da li je moguće produžiti potvrdu koja zamenjuje knjižicu, pošto je ista istekla sa istekom ugovora.
Sada je ugovor obnovljen pa me interesuje dalja procedura i šta od dokumenata treba priložiti?
Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  20 aprila, 2017 at 2:02 pm

  Poštovana Dejana,
  Najbolje bi bilo da se obratite odeljenju ljudskih resursa u firmi u kojoj ste zaposleni. Naše iskustvo je da se dobija nova potvrda sa istim tipom dokumenata koja ste prilagali pri dobijanju prethodne potvrde.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

ljuba

3 maja, 2017 at 8:14 pm

Postovanje, ja sam podneo zahtev za novu zdravstevenu karticu u decembru. Uplatio u glavnoj posti sa napomenom da mi se ista dostavi na kucnu adresu. Proverio sam na sajtu RFZO online, pise mi da jos nije proizvedena. Medjutim meni je istekla 28januara, da li to ima neke veze sa tim sto mi jos uvek nije stigla?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  4 maja, 2017 at 2:25 pm

  Poštovani Ljubo,
  Nova KZO kartica se elektronski overava, tako da u tom smislu nema veze sa datumom isteka osiguranja. Poslodavac neka Vam overi novu KZO kada stigne, do tada morate imati papirnu zdravstvenu knjizicu.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   ljuba

   15 maja, 2017 at 9:09 pm

   hvala na odgovoru, a zaboravio sam jos da napomenem i da nisam zaposlen, ali sam bio zdravstveno osiguran jer su primanja po clanu porodice mala, po tom osnovu, mislim ne znam kako se to tacno kaze, ali pretpostavljam da razumete na sta mislim. Nadam se da ce mi stici zdravstena knjizica bez obzira na to?


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    17 maja, 2017 at 3:45 pm

    Poštovani,
    Takve informacije možete dobiti u RFZO filijali, ovo je sajt KNJIGOVODSTVENE AGENCIJE


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Oki

6 maja, 2017 at 10:09 pm

Postovani,
Predala sam za novu zdravstvenu knjizicu koja mi jos uvek nije stigla,a stara mi vazi do kraja maja 2017.U medjuvremenu sam se udala,promenila prezime,pa me zanima da li moram da predajem zahtev za novu,ili ce podaci moci da se promene kada mi stigne knjizica.s obzirom da na njoj stoje ime i prezime?
Hvala unapred


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  7 maja, 2017 at 8:30 am

  Poštovana Oki,
  Konsultujte se sa nadležnom filijalom RFZO fonda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Goran

8 maja, 2017 at 2:39 pm

Postovani,koji je postupak kaada se izgubi zdravstvena kartica,tj nova?Imam uredno osiguranje posto radim u drzavnoj firmi.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  8 maja, 2017 at 9:27 pm

  Poštovani Gorane,
  Najbolje bi bilo da se obratite HR odeljenju u Vašem preduzeću. Naše iskustvo je da se opet moraju podneti sva dokumenta koja ste predavali kada ste prvi put zahtevali izradu KZO kartice.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Kica

16 maja, 2017 at 7:35 pm

Sta je potrebno za overu ( produzavanje ) nove zdravstvene knjizice, za ne zaposleno lice i dete?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  17 maja, 2017 at 3:48 pm

  Poštovana,
  U članku je navedeno šta podnose fizička lica RFZO filijali, samo detaljnije pročitajte članak. Svu eventualnu dodatnu dokumentaciju svaka filijala može tražiti po sopstvenom nahođenju.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

DANIJELA

17 maja, 2017 at 6:53 am

DA LI MORA LIČNO DA DE PODIGNE ZDR.KARTICA ILI MOGU JA DA PODIGNEM ZA SUPRUGA_?

DA LI JE POTREBNO DA PRIKAŽEM NEKI DOKAZ?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  17 maja, 2017 at 3:46 pm

  Poštovana Danijela,
  Ovo je sajt knjigovodstvene agencije, a ne RFZO sajt. Takve informacije morate dobiti od službenika RFZO filijale jer se svaka filijala razlikuje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nenad

19 maja, 2017 at 9:34 am

Nedavno sam se registrovao kao samostalni preduzetnik. Da li to znači da u RFZO treba da prođem proceduru kao pravno lice koje overava knjižicu za sebe kao da sam zaposlen u sopstvenoj firmi?
Unapred hvala na odgovoru.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  19 maja, 2017 at 1:42 pm

  Poštovani Nenade,
  S obzirom da odgovor na Vaše pitanje zavisi od par faktora, najbolje je da se konsultujete sa Vašim knjigovodjom.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Svetlana Stanikic

31 maja, 2017 at 11:24 am

Postovani,

Zivela sam van zemlje oko godinu dana, deci i meni su istekle stare knjizice u aprilu 2016., ranije smo svi bili osigurani preko supruga, medjutim on se ne vraca u zemlju. Na koji nacin ja sada mogu da izvadim nove knjiice za nas tri? Nisam prijavljena na biro, ali imam radnu knjizicu i uzela sam potvrdu da sam nezaposlena. Da li je potrebno jos nesto od dokumentacije pored: obrazaca za podnosenje zahteva za nove knjizice (koje dobijam na salteru), popunjenih uplatnica 400din. x 3, licne karte, radne knjzice i potvrde da sam nezaposlena?

Starija cerka ima 17 god i nema jos licnu kartu. Da li joj je to potrebno za izdavanje knjizice?

Da li su potrebne neke potvrde iz skola, posto smo tek stigle i jos tako nesto nemamo.

Hvala.

Svetlana


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  1 juna, 2017 at 1:36 pm

  Poštovana Svetlana,
  Za takve informacije je najbolje da se raspitate u RFZO službi nadležnoj za opštinu na kojoj ste Vi prijavljeni, jer često imaju različite zahteve koji se tiču dostavljanja dokumentacije za ovako nestandardne slučajeve kao što je Vaš.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tole

12 juna, 2017 at 6:56 am

Otac mi je penzioner majka nezaposlena,da li treba izvod iz knjige venčanih da bih izvadio zdravstvenu za nju?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  13 juna, 2017 at 6:21 pm

  Poštovani Tole,
  Ukoli bi Vaša majka bila osigurana preko Vašeg oca, potreban Vam je izvod iz knjige venčanih.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Radovan

12 juna, 2017 at 12:23 pm

Postovana.U proteklih godinu dana sam bio u nemogucnosti da overim zdravstvenu knjizicu,sad sam planirao da krenem u proceduru.Sta mi je potrebno,osim uplate od 400din?Inace sam iz Kraljeva,ako je to bitno,fiziko lice.HVALA NAJLEPSE


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  13 juna, 2017 at 6:22 pm

  Poštovani Radovane,
  Za tako specifične slučajeve je najbolje da se obratite nadležnoj službi RFZO u Kraljevu. Oni će Vam dati najpreciznija uputstva.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Lukas

29 juna, 2017 at 11:19 am

Postovana,trenutno sam u procesu dobijanja nove knjizice/kartice i trenutno sam na cekanju.Uz staru zdravstvenu knjizicu sam dobio i potvrdu sa kojom mogu da nastavim da se lecim dok ne stigne nova knjizica.Ovih dana sam isao od lekara do lekara resavajuci svoje neprilike i danas sam izgubio tu potvrdu dok je knjizica kod mene.Da li to znaci da ne mogu da podignem novu kada bude gotova? Da li moram ponovo da uplacujem ne bi li dobio istu potvrdu ili mogu da dodjem u zavod i prijavim da je izgubljena i da dobijem novu? Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  29 juna, 2017 at 5:32 pm

  Poštovani Lukas,
  Potvrdu ćete dobiti u nadležnoj RFZO filijali ukoliko Vam i dalje važi overa sa izgubljene potvrde.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marina

2 jula, 2017 at 6:45 pm

Postovani,
nova zdravstvena knjizica je IZGUBLJENA, sta teba podneti RFZO za dobijanje duplikata?

Hvala unapred!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  4 jula, 2017 at 7:07 pm

  Poštovana MArina,
  Isti dokumenti koje ste predavali i pri zahtevu za izdavanje izgubljene KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marko Ciric

4 jula, 2017 at 1:49 pm

Mozete li pomoci molim vas
Potrebna mi je zdravstvena knjizica pa me zanima procedura, malo je slozen moj primer pa mi treba pomoc. Naime ja sam prijavljen na biro za ne zaposlene. Tamo su mi rekli da posto sam u braku a supruga u radnom odnosu treba da trazim osiguranje preko njene firme. Zanima me sta mi je potrebno da od dokumetacije odnesem njojoj firmi da bih mogao da se osiguram preko nje. U njenoj firmi su mi rekli licne karte, potvrda tj radna knjizica, vencani list ali mi traze i potvrdu da sam uplatio taksu za izradu nove knjizice.

E tu nastaje problem. Da li ja mogu da uplatim taj iznos i samo i predam i taj dokument posto nemam staru knjizicu (poslednji put sam bio osiguran pre 10 godina i to u drugom gradu, u medjuvremenu sam se preselio U Beograd i prijavio se na biro) I ako mogu sam da uplatim zanima me kojoj filijali uplacujem da li gde se ja vidim (Vozdovac) gde se supruga vodi po prebivalistu (Cukarica) ili gde se vodi njeno zdravstveno osiguranje (Savski venac)?

Predpostavljam da se ta nova knjizica kada se izdradi dostavlja u njunu firmu a oni pre toga meni izdaju neki dokument na osnovu koga ja mogu da se lecim dok se nova knjizica ne izradi.

Nadam se da sam dobro objasnio….i zahvaljujem se na odgovoru


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  4 jula, 2017 at 7:08 pm

  Poštovani Marko,
  Najbolje bi bilo da se konsultujete sa kadrovskim odeljenjem preduzeća u kom je zaposlena Vaša supruga, s obzirom da će oni voditi postupak izdavanja Vaše KZO.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   Marko

   4 jula, 2017 at 9:19 pm

   Hvala puno na odgovoru, i ja sam mislio da tako ali sam hteo da se konsultujem sa vama. Zahvaljujem na odgovoru


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Maja

6 jula, 2017 at 5:52 pm

Postovani, da li je neophodno licno preuzimanje izradjene nove zdravstvene knjizice ili to uz svu potrebnu dokumentaciju moze uciniti i drugo lice? Hvala unapred na odhovoru.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  7 jula, 2017 at 1:54 pm

  Poštovana Majo,
  S obzirom da se KZO smatra ličnim dokumentom, potrebno je da sami preuzmete KZO u nadležnoj filijali RFZO. Što se predavanja dokumenta za izradu KZO tiče, i to je potrebno da sami uradite, kako biste potpisali zahtev za izdavanje koji dobijate u nadležnoj RFZO filijali.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

sanja

11 jula, 2017 at 8:18 am

sta treba da se radi kad se pronadje tudja zdravstvena kartica?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  11 jula, 2017 at 11:47 am

  Poštovana Sanja,
  Najbolje bi bilo da odnesete u nadležnu RFZO filijalu, zaposleni tamo mogu da vide gde radi ili stanuje vlasnik KZO i da obaveste njega/nju.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ana

19 jula, 2017 at 12:14 pm

Postovani,
zanima me procedura overe kartice zdravstvenog osiguranja za zaposlene, naime, rok vazenja je istekao 30.6.2017., a nije, kako je ranije bilo najavljeno,uradjena automatska obnova overe .
Unapred hvala na odgovoru!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  26 jula, 2017 at 5:08 pm

  Poštovana Ana,
  Kao zaposlenoj Vas savetujemo da se konsultujete sa odeljenjem finansija ili kadrovskim odeljenjem u firmi u kojoj radite po pitanju obnove Vašeg osiguranja.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Danijela

20 jula, 2017 at 10:45 am

Poštovani,

Molim za informaciju da li zaposleni koji ima novu, plastičnu zdravstvenu knjižicu, kada promeni poslodavca, treba da ide u RFZO zbog unošenja nekih promena?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  26 jula, 2017 at 5:10 pm

  Poštovana Danijela,
  Kao zaposlenoj Vas savetujemo da se konsultujete sa odeljenjem finansija ili kadrovskim odeljenjem kod novog poslodavca.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milica

22 jula, 2017 at 11:04 am

Postovani, imam jedno pitanje, danas sam na sajtu RFZO sasvim slucajno proverila do kad je overena bebina nova zdravstvena kartica… Istekla je 01.07.2017. Kakva je procedura sada za overu nove zdravstvene kartice?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  26 jula, 2017 at 5:11 pm

  Poštovana Milice,
  ukoliko je dete osigurano preko Vas, Vaš poslodavac (ili zavod za zapošljavanje) produžavaju Vašoj bebi osiguranje kada i Vama.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

ivana jovanovic

26 jula, 2017 at 4:19 pm

postovani, stigla mi je na kucnu adresu zdravstvena knjizica ali kada unesem podatke da proverim overu pokazuje mi da uopste taj broj nepostoji u evidenciji. kako da overim knjizicu i da li je aktivirana


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  26 jula, 2017 at 5:12 pm

  Poštovana Ivana,
  mi smo sajt knjigovodstvene agencije i nemamo uvid u spisak brojeva KZO. Za takve tehničke stvari, obratite se direktno RFZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Djurdja

27 jula, 2017 at 1:55 pm

Poštovani,
Molim za savet, pošto se na telefone RFZO hronično ne javlja niko ni na jedan mogući broj.
Naime, dobili smo zdravstvenu knjižicu za bebu, koja je tehnički neispravna, tj. napravljena je neka greška u unosu podataka i sada je to nevažeća zdravstvena knjižica.
Ja sam onda, preko sajta euprava naručila novu knjižicu, koju nismo dobili evo već osam meseci, niti je predmet nekome dodeljen.
O čemu se tu radi, koga mogu da kontaktiram, ko se zove za ova pitanja?? Nečuveno je da nemam knjižicu za bebu od samog njenog rodjenja.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  28 jula, 2017 at 5:14 pm

  Poštovana Đurđa,
  Mi, kao knjigovodstvena agencija, nismo imali takav slučaj tako da ne bi znali kako da Vas posavetujemo. Najbolje bi bilo otići u RFZO fond i objasniti im stvar, možda ubrzaju proces dobijanja knjižice.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tatjana Maksimovic Terzic

28 jula, 2017 at 9:17 am

Izgubila sam zdravstvenu knjizicu sa cipom. Stalno sam zaposlena i zanima me kako mogu da uradim duplikat? pozz Tanja


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  28 jula, 2017 at 5:15 pm

  Poštovana Tatjana,
  Najbolje bi bilo da se posavetujete sa finansijskim odeljenjem ili kadrovskim odeljenjem preduzeća u kome ste zaposleni. Mi postupak reizdavanja knjižica vodimo samo našim klijentima.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Aleksandar Stefanovic

1 avgusta, 2017 at 11:00 am

Postovani,
majka mi je tesko pokretna, (7 godina nije izasla iz kuce). Da li mogu ja kao njen sin, sa njenom vazecom licnom kartom, da podignem njenu zdravstvenu kljizicu (koja je provereno napravljena) u filijali njene opstine? Ako ne, koji je propisan nacin da dodjemo do njene knjizice?

Unapred zahvalan,

Aleksandar Stefanovic


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  2 avgusta, 2017 at 11:23 am

  Poštovani Aleksandre,
  Podizanje KZO u tuđe ime nije dozvoljeno, s obzirom da se KZO smatra ličnim dokumentom. Najbolje bi bilo da odete u RFZO, objasnite im situaciju i da Vam oni kažu šta Vam je činiti.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Aleksandar Prodanic

6 avgusta, 2017 at 4:13 pm

izgubio sam novu zdravstvenu karticu sa cipom.da li je moguce da je izvadim ponovo bez licne karte a imam pasos i izvod iz maticne knjige rodjenih.molim brz odgovor.treba lekove da dignem.Aleksandar Prodanic


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  7 avgusta, 2017 at 8:00 am

  Poštovani Aleksandre,
  Na sajtu RFZO ( http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/ekartica/ekartica-urucivanje ) je naglašeno da se obrazacKZO-P1 dobija na osnovu lične karte. Probajte u Vašoj filijali da obavite predaju dokumenata sa pasošem.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dejana

10 avgusta, 2017 at 10:20 am

Poštovani,

student sam, i osigurana sam preko majke. Međutim, od pre oko pola godine, ni majka ni otac ne mogu da overe svoje knjižice( neki dugovi ).
Imam 24 godine, a što se tiče fakulteta, na budžetu sam. Interesuje me na koji način mogu da overim svoju knjižicu?
Takođe, imam dve mlađe sestre, školarci, isto su bile osigurane preko roditelja. Ista priča i za njih i za mene- u filijali su nam rekli da sve dok roditelji ne reše svoje knjižice, ne možemo ni nas tri da ih imamo overene.

Da li je to tačno, ili postoji način da rešimo knjižice sebi?

Hvala unapred!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  10 avgusta, 2017 at 1:07 pm

  Poštovana Dejana,
  Informacije koje ste dobili u RFZO filijali su istinite. Vi, kao korisnik osiguranja ne možete da izvadite knjižicu dok nosioci osiguranja ne reše problem dugovanja. RFZO je ustanova koja izdaje i reguliše postupak izdavanja KZO kartice, tako da je njihov savet najmerodavniji.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   Dejana

   14 avgusta, 2017 at 9:43 am

   Da li postoji neki način da ja postanem nosilac osiguranja, i osiguram sestre preko sebe? Mora postojati način da dobijemo knjižice, koliko-toliko smo deca, i ne mogu verovati da školarci i student ne mogu imati zdravstveno osiguranje.


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    14 avgusta, 2017 at 10:06 am

    Poštovana Dejana,
    s obzirom da su jedne od naših usluga i konsultantske usluge, za sve detaljnije savete morali bismo da zaključimo Ugovor o pružanju knjigovodstvenih usluga sa Vama. Adresu možete naći u sekciji „Kontakt“ ili nam pišite na email adresu radi zakazivanja sastanka.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tijanić Mira (za Tijanić Srdjana je knjižica

15 avgusta, 2017 at 1:16 pm

Dobila sam zdravstvenu knjižicu za sina poštom i ustanovila da je pogrešno upisan kućni broj.
Da li će imati problema zbog toga.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  15 avgusta, 2017 at 1:36 pm

  Poštovana Miro,
  Ukoliko je matični broj ispravan, ne bi trebalo da ima problema. Za svaki slučaj, raspitajte se u RFZO fondu kako to da promenite,


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Gordana Maletic

21 avgusta, 2017 at 9:53 am

Poštovani,
moj sin je u vreme kad je bio student, dobio zdravstvenu karticu na osnovu mog zaposlenja.
U medjuvremenu je izgubio karticu ali i dobio posao, tako da mu je sad problem da mu firma uplati
zdravstveno osiguranje.
Možete li mi reći koje korake treba da prezme da bi dobio novu karticu ili zamenu za izgubljenu.

Unapred hvala na odgovoru, Gordana


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  23 avgusta, 2017 at 10:34 am

  Poštovana Gordana,
  Prema Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje poslodavac je DUŽAN da zaposlenom uplaćuje zdravstveno osiguranje, tako da ne razumemo kako je „sada problem da mu firma uplati zdravstveno osiguranje“? Svaki poslodavac koji ne uplaćuje zarade i prateće doprinose svojim zaposlenima snosi novčane sankcije. Poslodavac je dužan da izvadi novu KZO svim svojim zaposlenima.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Predrag

25 avgusta, 2017 at 12:30 pm

Postovani,podneo sam zahtev za izradu knjizice preko euprave 08.05.17. sa izjasnjenjem da stigne na kucnu adresu. Koliko se dugo ceka jer meni jos uvek nije stigla? Na mom nalogu na eupravi stoji da je zahtev podnet ali predmet jos nije dodeljen. takodje stoji da je placeno 0.00 iako sam ja uplatu izvrsio 09.05.17. Hvala!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  25 avgusta, 2017 at 1:15 pm

  Poštovani Predraže,
  S obzirom da smo mi sajt knjigovodstvene agencije, a ne sajt RFZO-a, najbolje bi bilo da se raspitate u nadležnoj RFZO filijali.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Bosko

28 avgusta, 2017 at 10:24 pm

zanima me posto sam jos uvek osiguran preko supruge stim da sam u medjuvremenu operisan srcani bolesnik dobijo sam resenje za invalicku penziju pa me zanima kada se budem odjavio kod supruge koja je procedura dalje i koliko cu cekati jer ja svakoga meseca podizem lekove a i dijabeticar sam na insulinu.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  29 avgusta, 2017 at 6:39 am

  Poštovani Boško,
  Ovo je pitanje više za RFZO. Obratite se nadležnoj RFZO filijali.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Nina

1 septembra, 2017 at 8:02 am

Sta je potrebno za podizanje ZKO kartice koja je narucena preko interneta za podizanje u filijali? Da li potrebno poneti dokaz o uplati ii neki dokument?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  1 septembra, 2017 at 5:36 pm

  Poštovana Nina,
  dovoljno je da ponesete ličnu kartu i lično odete u filijalu RFZO da biste podigli svoju karticu zdravstvenog osiguranja.

  Srdačan pozdrav


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marija

5 septembra, 2017 at 9:26 pm

A sta ako si izgubio staru knjizi u kako onda do nove


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  6 septembra, 2017 at 4:20 pm

  Poštovani,
  novu knjižicu vadite isto kao i prvi put u RFZO, sa uplatom i ličnom kartom.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Ana

12 septembra, 2017 at 6:58 am

Postovani,

imam ja pitanje vezano za novu zdravstvenu knjizicu. Sta raditi u slucaju gubitka nove zdravstvene knjizice?
Konkretno, meni je ukradena torba sa novom zdravstvenom knjizicom moje bake. Ona je nepokretna i prima redovnu mesecnu terapiju lekova. Sada se plasim kako cemo uspeti da joj izvadimo novu ZK ako zena ne moze licno da podnese zahtev za nju. Molim vas za sto brzi ogovor zvala sam RFZO dvadesetak puta ali bez uspeha…


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  12 septembra, 2017 at 5:05 pm

  Poštovana Ana,
  U prethodnim komentarima smo imali odgovore na pitanja da li je moguće u tuđe ime izvaditi KZO knjizicu, i sta bi u tom slučaju bilo potrebno od dokumenata.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jelena

8 oktobra, 2017 at 9:08 am

Postovani,
Pri licnom podnosenju zahteva za izdavanje nove zdravstvene knjizice u lokalnoj filijali zadrzali su mi original ugovora o radu. Da li umaju pravo na to? Da li je to uopste deo procedure? To je jedini primerak koji imam.

Hvala
Pozdrav
Jelena


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  14 oktobra, 2017 at 8:16 pm

  Poštovana Jelena,

  RFZO može tražiti kopiju Ugovora o radu kao dokument potreban za izdavanje ili overavanje KZO. Vaše je da li ćete im odneti original Ugovora ili kopiju. Morate biti pažljiviji sa originalima dokumenata od kojih imate samo jedan primerak.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Jasmina

16 oktobra, 2017 at 7:16 am

Postovani,
Da li su gorenavedeni postupak i potrebna dokumentacija isti u slucaju promene prezimena? (Imam elektronsku karticu i zaposlena sam, osigurana)
Hvala puno unapred!


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  23 oktobra, 2017 at 6:00 pm

  Poštovana Jasmina,
  Najbolje je da se obratite kadrovskom odeljenju preduzeća u kom ste zaposleni.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marko Janicijevic

25 oktobra, 2017 at 2:35 pm

Da li moze da se izvadi zdravstvena knjizica bez licne karte ,odnosno sa pasosem na uvid ?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  2 novembra, 2017 at 6:02 pm

  Poštovani,

  Može da se podnese zahtev za KZO sa pasošem.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marina Zdravkovic

5 decembra, 2017 at 10:22 am

Molim Vas recite mi da li je potrebno placati 400,00rsd ako vec imam, ali je isteklo osiguranje i menja se
nacin osiguranja, sada je preko biroa, pre je bili na majku penzionera koja ima penziju 15.000,00rsd

Marina


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  24 decembra, 2017 at 4:23 pm

  Poštovana Marina,

  Ne treba plaćati opet.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Dejan

24 decembra, 2017 at 5:39 pm

Posatovani, ja kao vlasnik firme nisam redovno placao porez i doprinose. Da li je moguce i za koliko meseci da platim samo zdravstveno da bih dobio knjizicu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  27 decembra, 2017 at 7:02 pm

  Poštovani,
  Nije moguće platiti samo zdravstveno osiguranje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tamara

8 januara, 2018 at 12:07 pm

Poštovani,
šta mi je potrebno za preuzimanje zdravstvene knjižice nakon što je sve uplaćeno? Imam potvrdu koju sam dobila umesto knjižice dok je u izradi, ali je i ona istekla.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  31 januara, 2018 at 9:08 pm

  Poštovana,
  Samo potvrda.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marko

18 januara, 2018 at 10:53 am

Vadim zdravstvenu prvi put,sta mi sve treba?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  31 januara, 2018 at 9:07 pm

  Poštovani,
  Sve potrebne informacije imate u članku koji ste upravo komentarisali.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

dijana janackovic

22 januara, 2018 at 5:14 pm

ja sam nezaposljena i zdravstvena mi je istekla sta mi je potrebno za novu zdravstvenu knjizicu.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  31 januara, 2018 at 9:08 pm

  Poštovani,
  Odgovor na Vaše pitanje imate u članku koji ste upravo komentarisali.


   Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

   adina petri borsos

   20 februara, 2018 at 12:16 pm

   izgubila sam zdravstvenu knjizice, a osigurana sam preko supruga jel on radi, koja je procedura do dobijem novu?


    Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

    Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

    24 februara, 2018 at 4:46 pm

    Poštovana,

    Pitajte kadrovsku službu poslodavca vašeg supruga.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Tamara

22 februara, 2018 at 2:57 pm

Postovani,
da li mogu sama da podnesem zahtev za zdravstvenu karticu iako sam prijavljena na poslu? Ili mora gazda da podnese zahtev?
Hvala.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  24 februara, 2018 at 4:47 pm

  Poštovana,

  Piše u članku odgovor na Vaše pitanje.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milica

27 februara, 2018 at 3:51 pm

Postovana/i, zelim samo da vam odam priznanje i da se zahvalim za strpljenje i ljubaznost s kojom odgovarate na sva ova (raznorazna) pitanja. Svaka cast na profesionalnosti i postovanju prema klijentima, to se retko srece. Bravo i sve najbolje u daljem radu! Pozdrav


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  4 marta, 2018 at 12:38 pm

  Poštovana Milice,

  Zahvaljujemo Vam na lepim rečima. Drago nam je da smo nekome pomogli sa našim člancima i odgovorima na komentare. I Vama želimo svu sreću u daljem radu 🙂


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Katarina

10 marta, 2018 at 9:48 am

Izgubila sam novu zdravstvenu knjižicu i nigde ne mogu da je nadjem. Kakva je procedura za to? I koliko traje? Unapred hvala.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  13 marta, 2018 at 5:59 pm

  Poštovana,
  U tekstu članka na kom ste ostavili komentar je detaljno objašnjeno kako da izvadite novi KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Lana

20 marta, 2018 at 12:29 pm

Poštovani, nisam izvadila novu karticu, a stara papirna knjižica koja je izvadjena preko biroa za nezaposlena lica, mi je neoverena još od 2013.godine.Da li mogu podneti zahtev za izdavanje nove preko interneta i u tom slučaju ili je potrebno da pokušam da overim staru pa tek onda da predajem zahtev za novu? Potrebna mi je knjizica zbog zdravstvenih problema što pre, a ne znam šta da radim. Bila bih vam zahvalna ako biste mi pomogli.


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  1 aprila, 2018 at 11:51 am

  Poštovana Lena,

  Raspitajte se u Biro-u za nezaposlena lica u vezi sa Vašim slučajem.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Marta

20 marta, 2018 at 9:17 pm

Postovani,
interesuje me koji je postupak promene prezimena u zdravstvenoj knjizici i koliko je potrebno cekati na novu?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  1 aprila, 2018 at 11:51 am

  Poštovana,

  Obratite se kadrovskom ili finansijskom odeljenju Vašeg poslodavca.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Srđan

27 marta, 2018 at 9:05 am

Poštovani,

interesuje me da li je moguće sinhronizovati zdravstvenu knjižicu elektornskim putem bez odlaska u socijalno. Knjižica mi je overena do sredine 2018 ali kada očitam podatke sa nje piše da mi je istekla još krajem 2016.

Hvala unapred,
Srđan


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  1 aprila, 2018 at 11:52 am

  Poštovani Srđane,

  Sinhronizaciju KZO vrši kadrovsko ili finansijsko odeljenje Vašeg poslodavca.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

lela

30 marta, 2018 at 10:44 am

Postovani molim vas za objasnjenje. Stara KZO mi istice za neki mesec i to stara sa devojackim prezimenom. U medjuvremenu sam se udala promenila prezime,opstinu i filijalu, pritom sam nezaposlena, u biro ne mogu a u rfzo su mi rekli da osiguranje mogu da nastavim preko supruga. Problem je sto ni suprug nema zdravstveno jer mu firma nije uplatila sve doprinosu. Da li ja mogu na neki naci ostvariti osiguranje (uplata itd.) i da li mogu prvo samo izvaditi novu KZO na novo prezime pa tek onda uplatiti??? Da li treba prethodno da se odjavljujem na staroj filijali ili ne???


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  1 aprila, 2018 at 11:50 am

  Poštovana Lela,

  Za tako specifičnu situaciju, obratite se Vašoj filijali RFZO-a.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milos Stankovic

5 aprila, 2018 at 8:07 am

Postovani, ja sam uneo sifru opstine na koju sam prijavljen (Palilula) i PIB mog poslodavca, postujucu strukturu modela i poziva na broj. Medjutim, kada sam otisao u postu da uplatim rekli su mi da je poziv na broj neispravan. Kako je to moguce?


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  18 juna, 2018 at 8:22 pm

  Poštovani Miloše,

  Zaista ne znamo kako da Vam pomognemo. Ovakva struktura izračunavanja poziva na broj je i na sajtu RFZO-a.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Igor petronic

15 juna, 2018 at 3:54 pm

Postovani..predao sam za zdrastvenu knjizicu..dobio sam potvrdu..koja sluzi umjesto zdrastvene…na njoj je pib broj 000000000..savski venac…a na sajtu budzeta srbije savski venac je sasvim neki drugi pib broj..pa me interesuje da li je doslo do greske. Prilikom unosenja podataka…jer u slucaju da odem u bolnicu..da li je to sve uredno..unapred hvala na odgovoru


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  18 juna, 2018 at 8:34 pm

  Poštovani Igore,

  Verovatno je došlo do greške pri izdavanju obrasca. Međutim, ne bi trebala ta greška da Vam pravi problem pri korišćenju ostvarenog prava na zdravstveno osiguranje ukolo su Vaš JMBG i LBO broj uneti ispravno.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Csabone88

10 oktobra, 2018 at 6:48 am

Postovanje,izgubila se zdravstvena kartica od moje male cerke…negde u bolnici. Kako doci do nove ? Pre 5 dana je overena inace…hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  13 aprila, 2019 at 2:07 pm

  Piše u članku o KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Milica B.

24 oktobra, 2018 at 7:41 am

Postovani…menjala sam prezime.Sta mi je potrebno da izvadim novu zdravstvenu knjizicu?Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  13 aprila, 2019 at 2:07 pm

  Sve piše na našem članku o KZO.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

Sanja

27 novembra, 2018 at 7:36 pm

Postovani,
„nova zdravstvena knjizica“ mi nije overena od juna 2018. To sam tek sada saznala kada sam otisla u Dom zdravlja. Nezaposlena sam, nisam korisnik nikakve novcane naknade, imam preko 30 god… Kada sam preuzela novu zdravstvenu knjizicu pre godinu dana u Zavodu za socijalno osiguranje su mi rekli ca ce se knjizica automacki overavati (da je to neka relacija NSZZ i FZZO). Redovno se javljam (svaka 3 meseca) NSZZ! Sta mi je ciniti, na koji nacin mogu da overim novu zdravstvenu knjizicu???
Ovo niste pomenuli u tekstu, vec samo sta je potrebno za izdavanje nove zdravstvene knjizice.
Hvala


  Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-content/themes/enigma/core/comment-function.php on line 9

  Knjigovodstvena Agencija Natani d.o.o.

  13 aprila, 2019 at 2:06 pm

  Nismo spomenuli jer je Vaša situacija specifična. I za Vašu situaciju treba da se obratite RFZO-u, ne knjigovodstvenoj agenicji. Ukoliko ćelite da Vam mi to rešimo ili podelimo savet kako da rešite situaciju, kontaktirajte nas na knjigovodstvonovibeograd@gmail.com. Cena te usluge bi bila 150 EUR.

Leave a Reply


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/ahosteda/public_html/extra/knjigovodstvo.me/wp-includes/functions.php on line 4675