KNJIGOVODSTVO BEOGRAD - NAŠE USLUGE

Natani d.o.o. vrši knjigovodstvene i računovodstvene usluge, usluge konsaltinga kao i usluge servisa računara i opreme. Pružanje naših usluga prilagođavamo svakom pojedinačnom klijentu, u zavisnosti od obima posla i kompleksnosti poslovanja preduzeća.

KNJIGOVODSTVO

Vršimo usluge prostog i dvojnog knjigovodstva za preduzeća i preduzetnike.

RAČUNOVODSTVO

Vršimo usluge računovodstva za mala, srednja i velika preduzeća, kao i za preduzetnike i paušalce.

SERVIS RAČUNARA I OPREME

Vršimo usluge održavanja i servisiranja računara, kao i usluge tehničke podrške.

Tražite pouzdanog partnera za knjigovodstvo u Beogradu? Knjigovodstvena agencija Natani je pravi izbor za vas i vaše poslovanje!

Knjigovodstvo Beograd - Naši klijenti

Dvadesetogodišnje iskustvo koje imamo nam je dalo mnogo zadovoljnih klijenata. Naš tim svoj posao obavlja ažurno, profesionalno i u skladu sa zakonskom regulativom, što je osnova kvalitetnog vođenja knjiga preduzeća, kao i korektnog odnosa sa klijentom.
Dobrosav Bob Živković - Umetničko stvaralaštvo Dobrosav Bob Živković

Najpouzdanije knjigovodstvene usluge u Beogradu

Natani d.o.o. svoj posao obavlja ažurno, savesno i predano. Dosadašnjom saradnjom agencija Natani d.o.o. je stekla moje puno poverenje i status mesta na kom mogu da se informišem o svim aspektima svog poslovanja.

Dobrosav Živković
Goran Kukić - Pravo mesto

Preporučujemo Natani d.o.o.

Knjigovodstvena agencija Natani d.o.o. ozbiljno pristupa svom poslu, što uliva poresku sigurnost. O svakoj promeni u zakonskoj regulativi, a da se tiče poslovanja našeg preduzeća, smo na vreme obavešteni, i uvek smo sigurni da knjigovodstvene usluge obavljaju precizno i pravovremeno.

Goran Kukić
osnivač / Pravo mesto d.o.o.
Jovan Šekularac - Yu tim rent a car

Knjigovodstvena agencija sa kojom sam siguran

Računovodstvo je bitan i delikatan deo poslovanja svakog preduzeća, zato smo mi odabrali agenciju Natani d.o.o. za  našeg poslovnog partnera. Tim agencije sve knjigovodstvene usluge obavlja blagovremeno i stručno, što ih čini vrlo odgovornim partnerima.

Jovan Šekularac
osnivač/direktor / Yu tim rent a car d.o.o.
Slavko Putniković - Servis automatskih menjača "Slavko"

Preporuka za knjigovodstvenu agenciju Natani d.o.o.

Natani d.o.o. sve knjigovodstvene usluge obavlja u roku i u skladu sa zakonskom regulativom, zbog čega smo im poverili svoje finansije. Preporucujemo ih jer znamo da sa dobrim knjigovodstvom necete pogrešiti, a agencija Natani je bez greške.

Slavko Putniković
Aleksandar Rajnović - Topl Level

Natani d.o.o. je naš izbor

Knjigovodstvena agencija Natani je uvek pratila dinamiku i potrebe poslovanja našeg preduzeća i zato ćemo nastaviti saradnju sa njima još dugi niz godina. Sposobnost, ozbiljnost i stručnost su neki od mnogih razloga zašto nam je agencija Natani pouzdan poslovni partner.

Aleksandar Rajnović
osnivač/direktor / Top Level d.o.o.
Predrag Vrkljan - Info Team

Mi smo svoje poverenje ukazali agenciji Natani d.o.o.

Veoma smo zadovoljni saradnjom koju imamo sa Natani d.o.o. Širok obim znanja i iskustva tima ove knjigovodstvene agencije nam omogućava odgovor na svako pitanje i ispunjenje svakog našeg zahteva, koliko god on specifičan bio. Knjigovodstvena agencija Natani je naša preporuka.

Predrag Vrkljan
osnivač/direktor / Info Team d.o.o.

Knjigovodstvena agencija Natani - Pratite naš blog

Porez po odbitku

Porez po odbitku na usluge oglašavanja

Porez po odbitku na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica za usluge koje se koriste/pružaju na teritoriji Republike Srbije je novija vrsta poreza, uvedena 01.03.2016. godine i regulisana članom 40. Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013,

Read More
Mesto-prometa-usluga

Oporezivanje i mesto prometa usluga (01.04.2017.)

Mesto prometa usluga se od 01.04.2017. godine određuje putem novih pravila, koja su propisana odredbama člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. Glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004-ispr. , 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015,5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016

Read More
Nova zdravstvena knjižica - KZO

Nova zdravstvena knjižica – kartica zdravstvenog osiguranja (KZO)

Nova zdravstvena knjižica – kako doći do nje, šta Vam od dokumentacije treba i koje su njene prednosti. Sve to možete pročitati u našem članku, uz dodatak šifara opština neophodnih za popunjavanje uplatnice za troškove izdavanja zdravstvenih knjižica.

Read More
Obrazac M4 Elektronska Predaja

Obrazac M4 – Elektronska predaja

Republički Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, od 15-og marta 2016. godine, omogućuje poslodavcima da za obrazac M4 vrše elektronsko podnošenja zahteva i predaju prijave M-4 za 2015. godinu, preko web servisa ELEKTRONSKA PREDAJA PRIJAVA М-4 (Е-М4) na sajtu Fonda.

Read More
Knjigovodstvo Beograd | Promene Pravilnik o evidenciji prometa | 2016

Promene po „Pravilnik o evidenciji prometa“ koji se primenjuje od 01.01.2016. godine

Pravilnik o evidenciji prometa objavljen u Službenom glasniku broj 99/2015 koji je stupio na snagu 10.12.2015. a primenjuje se od 01.01.2016. godine, donosi par izmena u odnosu na dosadašnju praksu. Najvažnija, a ujedno i sa najviše oduševljenja prihvaćena, promena je razrešenje od obaveze vođenja KEPU knjige za veleprodaju svih preduzeća koja vode poslovne knjige po

Read More

Tražite pouzdanog partnera za knjigovodstvo u Beogradu? Knjigovodstvena agencija Natani je pravi izbor za vas i vaše poslovanje!